Alfred Maślanka

Alfred Maślanka

źródło: archiwum
Mirosława Gnieciaka

 

Alfred Maślanka

  • ur. 29 maja 1950 we wsi Meszna
  • zm. 15 lutego 2018 w Zabrzu
  • sędzia szachowy klasy państwowej
  • organizator klasy międzynarodowej (International Organizer 2012)
  • działacz szachowy
  • II kategoria szachowa
 Wspomnienie

Alfred Maślanka, tak jak większość uczestników życia szachowego, z szachami zetknął się środowisku szkolnym w rodzinnej Mesznie. Po maturze ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu na kierunku ekonomicznym uzyskując tytuł dyplomowanego ekonomisty. Po studiach skierowany został do pracy w Zabrzu – gdzie po przejściu na emeryturę w latach 90-tych XX wieku związał się ze środowiskiem szachowym.

Karierę sędziego szachowego i organizatora imprez szachowych rozpoczynał w klubach A-klasowych, by następnie związać się z ligową sekcją „BUDOSAK” Zabrze. Kolejne lata współpracy z prezesem Zarządu Śląskiego Związku Szachowego inż. Andrzejem Szczepaniakiem pozwoliły mu na podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie doświadczenia zarówno w zakresie działacza szachowego, organizatora imprez jak i sędziego szachowego.

Alfred Maślanka był aktywnym sędzią szachowym klasy państwowej (którą uzyskał w 2002 roku) i organizatorem wielu imprez szachowych na terenie miasta Zabrza i województwa śląskiego, a także na szczeblu ogólnopolskim organizował również Mistrzostwa Polski Spółdzielczości Mieszkaniowej. Dzięki jego inicjatywie rozgrywany jest obecnie coroczny Ogólnopolski Turniej Szachowy Pracowników Służby Zdrowia. Kwalifikacje w tym zakresie dały mu prawo do nadania przez Kongres FIDE w Eliście (2012) tytułu International Organizer.

W czasie swojej długoletniej działalności pełnił kierownicze funkcje w zabrzańskich klubach szachowych co dało Mu odpowiednie zaufanie do podjęcia zadań na szczeblu okręgowym. Od roku 2007 – po rezygnacji Marcina Janika – kierował Komisją klasyfikacji i Ewidencji Śląskiego Związku Szachowego, a od roku 2010 był członkiem Zarządów Śląskiego Związku pełniąc:

  • w kadencji 2007-2011 – funkcję Skarbnika (od 01.07.2010),
  • w kadencji 2011-2015 – funkcję Skarbnika,
  • w kadencji 2015-2017 – funkcję Skarbnika i jednocześnie kierując Komisją Klasyfikacji i Ewidencji Śląskiego Związku Szachowego.

Mimo długotrwałej i ciężkiej choroby Alfred Maślanka do końca swych dni rzetelnie wykonywał zadania wynikające z pełnionych funkcji na rzecz zawodników i organizacji szachowych i za tę pracę został uhonorowany tytułem Członka Honorowego Śląskiego Związku Szachowego (2014) i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Szachowego (2015).

Mirosław P. Gnieciak

 Strony internetowe

Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close