Alfred Maślanka


źródło: archiwum
Mirosława Gnieciaka

 

Alfred Maślanka

  • ur. 29 maja 1950 we wsi Meszna
  • zm. 15 lutego 2018 w Zabrzu
  • sędzia szachowy klasy państwowej
  • organizator klasy międzynarodowej (International Organizer 2012)
  • działacz szachowy
  • II kategoria szachowa
 Wspomnienie

Alfred Maślanka, tak jak większość uczestników życia szachowego, z szachami zetknął się środowisku szkolnym w rodzinnej Mesznie. Po maturze ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu na kierunku ekonomicznym uzyskując tytuł dyplomowanego ekonomisty. Po studiach skierowany został do pracy w Zabrzu – gdzie po przejściu na emeryturę w latach 90-tych XX wieku związał się ze środowiskiem szachowym.

Karierę sędziego szachowego i organizatora imprez szachowych rozpoczynał w klubach A-klasowych, by następnie związać się z ligową sekcją „BUDOSAK” Zabrze. Kolejne lata współpracy z prezesem Zarządu Śląskiego Związku Szachowego inż. Andrzejem Szczepaniakiem pozwoliły mu na podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie doświadczenia zarówno w zakresie działacza szachowego, organizatora imprez jak i sędziego szachowego.

Alfred Maślanka był aktywnym sędzią szachowym klasy państwowej (którą uzyskał w 2002 roku) i organizatorem wielu imprez szachowych na terenie miasta Zabrza i województwa śląskiego, a także na szczeblu ogólnopolskim organizował również Mistrzostwa Polski Spółdzielczości Mieszkaniowej. Dzięki jego inicjatywie rozgrywany jest obecnie coroczny Ogólnopolski Turniej Szachowy Pracowników Służby Zdrowia. Kwalifikacje w tym zakresie dały mu prawo do nadania przez Kongres FIDE w Eliście (2012) tytułu International Organizer.

W czasie swojej długoletniej działalności pełnił kierownicze funkcje w zabrzańskich klubach szachowych co dało Mu odpowiednie zaufanie do podjęcia zadań na szczeblu okręgowym. Od roku 2007 – po rezygnacji Marcina Janika – kierował Komisją klasyfikacji i Ewidencji Śląskiego Związku Szachowego, a od roku 2010 był członkiem Zarządów Śląskiego Związku pełniąc:

  • w kadencji 2007-2011 – funkcję Skarbnika (od 01.07.2010),
  • w kadencji 2011-2015 – funkcję Skarbnika,
  • w kadencji 2015-2017 – funkcję Skarbnika i jednocześnie kierując Komisją Klasyfikacji i Ewidencji Śląskiego Związku Szachowego.

Mimo długotrwałej i ciężkiej choroby Alfred Maślanka do końca swych dni rzetelnie wykonywał zadania wynikające z pełnionych funkcji na rzecz zawodników i organizacji szachowych i za tę pracę został uhonorowany tytułem Członka Honorowego Śląskiego Związku Szachowego (2014) i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Szachowego (2015).

Mirosław P. Gnieciak

 Strony internetowe