Bogdan Domosławski

 

Bogdan Domosławski

 • ur. 30 września 1894 w Sobieszynie
 • zm. 7 lipca 1956 w Krakowie
 • działacz szachowy
 • sędzia szachowy
 Wspomnienie

Przez wiele lat był czynnym działaczem szachowym. W latach 1925–1930 był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej. W 1926 uczestniczył w zjeździe delegatów, klubów, towarzystw i dwóch związków regionalnych, w wyniku którego powstał Polski Związek Szachowy, obejmując stanowisko sekretarza.

W kolejnych kadencjach pełnił następujące funkcje:

 • 1926-1928 – sekretarz PZSzach
 • 1928-1930 – sekretarz PZSzach
 • 1931-1932 – członek Zarządu, członek Komisji ds. Statutu
 • 1933-1934 – sekretarz PZSzach, członek Komisji ds. Statutu
 • 1934-1935 – sekretarz PZSzach
 • 1938 – członek Komisji Arbitrów
 • 1939 – członek Komisji Arbitrów

Poza tym, był wybitnym działaczem i organizatorem sportu akademickiego, członkiem i prezesem AZS Warszawa, który w latach 1925–1927 kierował budową stadionu AZS w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Piastował wiele funkcji kierowniczych w organizacjach sportowych, m.in. był prezesem Akademickiego Związku Sportowego (1926–1928), prezesem Warszawskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, a w latach 1928–1929 wiceprezesem Polskiego Związku Pływackiego.

Bibliografia:

● W. Szkiela, B. Tuszyński, Z. Weiss, „Pół wieku AZS”
● R. Wryk „AZS 1908-1939”