Kategoria: Działacze

Stefan Hałubek

źródło: archiwum Stefana Hałubka   Stefan Hałubek ur. 25 listopada 1931 I kategoria szachowa (1972) sędzia szachowy klasy międzynarodowej (FIDE Arbiter 2008) działacz szachowy klasy międzynarodowej w grze korespondencyjnej (Tournament Director 2006) instruktor szachowy działacz szachowy  Szachowa biografia Stefan Hałubek jest zasłużonym szachistą, sędzią i działaczem związanym z Kamienną Górą, do której przyjechał w 1948 […]

Marek Bartel

fot. Infoszach (2023)   Marek Bartel ur. 27 października 1959 kandydat na mistrza krajowego (2003) działacz szachowy  Szachowa biografia W latach 90-tych XX wieku i na początku XXI wieku aktywny działacz klubu „Polonia” Warszawa oraz Polskiego Związku Szachowego, bliski współpracownik Jana Maciei. Współorganizator i dyrektor m.in. Memoriałów Stanisława Gawlikowskiego oraz I ligi DMP (Krynica 1997), […]

Józef Mróz

źródło: archiwum Mirosława Gnieciaka   Józef Mróz ur. 19 marca 1938 w Skalmierzycach Nowych zm. 12 marca 1985 działacz szachowy I kategoria szachowa (1970)  Wspomnienie Urodził się 19 marca 1938 r. w miejscowości Skalmierzyce Nowe na Wysoczyźnie Kaliskiej, gdzie spędził dzieciństwo i okres uczęszczania do szkoły podstawowej i szkoły średniej. Po ukończeniu szkoły średniej w […]

Marian Balicki

źródło: Zamościopedia   Marian Balicki ur. 14 sierpnia 1895 w Wołkowicach zm. w 1956 I kategoria szachowa działacz szachowy  Wspomnienie Biografia w portalu Zamościopedia Ur. w Wołkowicach (maj. rodzinny) na Podolu, s. oficera WP. Od 1921 służył zawodowo w WP, w Chełmie, Szczakowej, Sosnowcu i Zamościu, jako por. 9 p.p. pisał do „Ziemi Zamojskiej” (m.in. […]

Robert Schätke

  Robert Schätke ur. w 1851 w Łodzi zm. 4 listopada 1920 w Łodzi działacz szachowy  Szachowa biografia źródło: archiwum Tomasza Lissowskiego Po ukończeniu studiów wyższych Schätke rozpoczął działalność księgarską. W połowie 1881 został wspólnikiem Stefana Zienkowskiego, który uruchomił w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej księgarnię „St. Zienkowski i Sp.” Od września 1884, po rezygnacji Zienkowskiego […]

Artur Popławski

źródło: Wikipedia   Artur Popławski ur. 1860 w Warszawie zm. 10 sierpnia 1918 w Warszawie szachista i działacz szachowy  Szachowa biografia Popławski ukończył II Gimnazjum w Warszawie i w 1879 rozpoczął studia na wydziale matematycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobre wyniki w nauce pozwoliły mu na uzyskanie stypendium im. Kopernika; uczelnię warszawską porzucił w 1884, by […]

Zygmunt Marjenstrass

  Zygmunt Marjenstrass ur. 24 października 1897 w Warszawie zm. w kwietniu 1943 w Warszawie szachista i działacz szachowy problemista szachowy  Szachowa biografia W 1913 ukończył gimnazjum realne w Warszawie; dwa lata później rozpoczął studia politechniczne, przerwane następnie działaniami wojennymi. Jako ochotnik służył w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją sowiecką. Jesienią 1920 powrócił […]

Izaak Towbin

źródło: Wikipedia   Izaak Towbin ur. 24 września 1899 w Korcu na Wołyniu zm. w 1941 szachista i działacz szachowy  Szachowa biografia Był synem kupca Bera Towbina. W latach 1910–1918 uczęszczał do gimnazjum w Kijowie, następnie rozpoczął studia na wydziale prawa tamtejszego uniwersytetu. Na początku lat 20. XX wieku, kiedy ojciec zakupił w Warszawie firmę […]

Ludomir Stępowski

źródło: archiwum Tomasza Lissowskiego   Ludomir Stępowski ur. 30 lipca 1854 w Sandomierzu zm. w 1918 szachista i działacz szachowy  STĘPOWSKI HERBU JUNOSZA Ludomir Kazimierz Wacław Adrian Stępowski herbu Junosza urodził się 30.07.1854 r. w Sandomierzu w małżeństwie rejenta Kazimierza Stępowskiego i jego małżonki Klementyny z Dworzyńskich. Podczas odbywania nauki przez Ludomira w gimnazjum (do […]