Ferdynand Dziedzic

Ferdynand Dziedzic

źródło: PZSzach (2009)

 

Ferdynand Dziedzic

  • ur. 21 stycznia 1934 w Zbarażu
  • zm. 29 września 2010 w Trzciance
  • sędzia szachowy
  • działacz i trener szachowy
  • I kategoria szachowa (1980)
 Szachy klasyczne

Ferdynand Dziedzic był działaczem i animatorem życia szachowego w MKS MDK w Trzciance. Sędzia klasy pierwszej, zawodnik z pierwszą kategorią, ale przede wszystkim trener i wychowawca wielu pokoleń szachistów. Jego podopieczni z sukcesami startowali w wielu imprezach krajowych i międzynarodowych. Znany był również jako inicjator nocnego turnieju szachowego rozgrywanego corocznie w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej.

Ferdynand Dziedzic urodzony 21 stycznia 1934 roku w Zbarażu w wielodzietnej średniozamożnej rodzinie chłopskiej. Ojciec dwojga dzieci, syn sędzia, córka nauczycielka. W czasie wojny chodził do szkoły ukraińskiej pod okupacją radziecką i niemiecką. W 1946 roku rodzina przyjechała na Ziemie Odzyskane do powiatu Szprotawa. Egzamin dojrzałości zdawał w Liceum Ogólnokształcącym w Żarach. Studia ukończył na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, uzyskując tytuł magistra fizyki. Pracę nauczycielską podjął w 1957 roku w Liceum Pedagogicznym w Trzciance. Po jego likwidacji pracował kolejno w Technikum Samochodowym (1969-1975) i Liceum Ogólnokształcącym (1975-1977). Od 1977 do przejścia na emeryturę w roku 1987 był organizatorem i dyrektorem Poradni Wychowawczo – Zawodowej. W trakcie pracy zawodowej ukończył dodatkowo studia pedagogiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W szkołach w których pracował ze szczególnym zapałem modernizował gabinety do nauki fizyki. Przez dziesięć lat był prezesem i działaczem Zarządu Powiatowego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i działaczem Towarzystwa Kultury Świeckiej. W środowisku oświatowym znany był jako niezrównany animator i organizator ruchu postępu pedagogicznego. Redagował i wydawał „Biuletyn Postępu Pedagogicznego w Powiecie Trzcianeckim. Współtworzył siedzibę i zespoły zainteresowań Klubu Nauczyciela. Od 1957 roku należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W związku społecznie pełnił wiele funkcji, między innymi członka Zarządu Powiatowego ZNP i przewodniczącego sekcji kulturalno – oświatowej. Sekcja prowadzona przez kol. Dziedzica organizowała wyjazdy turystyczne, imprezy noworoczne, festyny, spartakiady i współzawodnictwo sportowe między ogniskami. W imprezach uczestniczyło wielu członków ZNP i ich rodzin. Zasługą kolegi Dziedzica jest praca na rzecz odtworzenia struktur ZNP na ziemi trzcianeckiej po stanie wojennym. Za działalność związkową otrzymał Złotą Odznakę ZNP i Odznaką 50-lecia przynależności do ZNP. Pasją kolegi były szachy i brydż sportowy, jako zawodnik osiągał znaczne sukcesy na szczeblu powiatowym, okręgowym i krajowym, W środowisku propagował ten sport. Będąc instruktorem Młodzieżowego Domu Kultury do stycznia 2009 roku wychował wielu młodych szachistów. Był inicjatorem i organizatorem Memoriału Szachowego im. Ireny Krawiec. Aktywnie uczestniczył w pracach Sekcji Emerytów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Trzciance. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Pilskiego i Poznańskiego”.

Źródło: PZSzach

 Inne informacje
 Ranking FIDE

Szachy klasyczne

  • najwyższy ranking w karierze – 1917 (2009-09)
 Szachowe relacje rodzinne
 Strony internetowe

Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close