Ferdynand Dziedzic


źródło: PZSzach (2009)

 

Ferdynand Dziedzic

  • ur. 21 stycznia 1934 w Zbarażu
  • zm. 29 września 2010 w Trzciance
  • sędzia szachowy
  • działacz i trener szachowy
  • I kategoria szachowa (1980)
 Szachowa biografia

Ferdynand Dziedzic był działaczem i animatorem życia szachowego w MKS MDK w Trzciance. Sędzia klasy pierwszej, zawodnik z pierwszą kategorią, ale przede wszystkim trener i wychowawca wielu pokoleń szachistów. Jego podopieczni z sukcesami startowali w wielu imprezach krajowych i międzynarodowych. Znany był również jako inicjator nocnego turnieju szachowego rozgrywanego corocznie w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej.

Ferdynand Dziedzic urodzony 21 stycznia 1934 roku w Zbarażu w wielodzietnej średniozamożnej rodzinie chłopskiej. Ojciec dwojga dzieci, syn sędzia, córka nauczycielka. W czasie wojny chodził do szkoły ukraińskiej pod okupacją radziecką i niemiecką. W 1946 roku rodzina przyjechała na Ziemie Odzyskane do powiatu Szprotawa. Egzamin dojrzałości zdawał w Liceum Ogólnokształcącym w Żarach. Studia ukończył na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, uzyskując tytuł magistra fizyki. Pracę nauczycielską podjął w 1957 roku w Liceum Pedagogicznym w Trzciance. Po jego likwidacji pracował kolejno w Technikum Samochodowym (1969-1975) i Liceum Ogólnokształcącym (1975-1977). Od 1977 do przejścia na emeryturę w roku 1987 był organizatorem i dyrektorem Poradni Wychowawczo – Zawodowej. W trakcie pracy zawodowej ukończył dodatkowo studia pedagogiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W szkołach w których pracował ze szczególnym zapałem modernizował gabinety do nauki fizyki. Przez dziesięć lat był prezesem i działaczem Zarządu Powiatowego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i działaczem Towarzystwa Kultury Świeckiej. W środowisku oświatowym znany był jako niezrównany animator i organizator ruchu postępu pedagogicznego. Redagował i wydawał „Biuletyn Postępu Pedagogicznego w Powiecie Trzcianeckim. Współtworzył siedzibę i zespoły zainteresowań Klubu Nauczyciela. Od 1957 roku należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W związku społecznie pełnił wiele funkcji, między innymi członka Zarządu Powiatowego ZNP i przewodniczącego sekcji kulturalno – oświatowej. Sekcja prowadzona przez kol. Dziedzica organizowała wyjazdy turystyczne, imprezy noworoczne, festyny, spartakiady i współzawodnictwo sportowe między ogniskami. W imprezach uczestniczyło wielu członków ZNP i ich rodzin. Zasługą kolegi Dziedzica jest praca na rzecz odtworzenia struktur ZNP na ziemi trzcianeckiej po stanie wojennym. Za działalność związkową otrzymał Złotą Odznakę ZNP i Odznaką 50-lecia przynależności do ZNP. Pasją kolegi były szachy i brydż sportowy, jako zawodnik osiągał znaczne sukcesy na szczeblu powiatowym, okręgowym i krajowym, W środowisku propagował ten sport. Będąc instruktorem Młodzieżowego Domu Kultury do stycznia 2009 roku wychował wielu młodych szachistów. Był inicjatorem i organizatorem Memoriału Szachowego im. Ireny Krawiec. Aktywnie uczestniczył w pracach Sekcji Emerytów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Trzciance. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Pilskiego i Poznańskiego”.

Źródło: PZSzach

 Inne informacje
 Ranking FIDE

Najwyższy ranking w karierze

  • szachy klasyczne – 1917 (2009-09)
 Szachowe relacje rodzinne
 Strony internetowe