Ferdynand Pochowski


źródło: archiwum
Ulricha Jahra (ok. 1987)

 

Ferdynand Pochowski

 Wspomnienie

Ferdynand Pochowski poznał szachy w wieku 12 lat, a 8 lat później wstąpił do Poznańskiego Klubu Szachowego. W latach 50-tych, jako zawodnik „Ogniwa” Poznań, rozpoczął starty w turniejach korespondencyjnych. W 1954 został działaczem Okręgowego Związku Szachowego w Poznaniu, aktywnie pracując w wielu komisjach oraz na stanowisku wiceprezesa. W 1963 został prezesem OZSzach, funkcję tę pełniąc bez przerwy przez 18 lat. Położył wielkie zasługi dla rozwoju i integracji środowiska poznańskiego, podczas jego kadencji Poznań stał się jednym z najsilniejszych ośrodków szachowych w Polsce.

Ferdynand Pochowski jednocześnie działał w Zarządzie Polskiego Związku Szachowego, piastując funkcję przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. Był prekursorem regularnych szkoleń sędziów podczas kursów centralnych oraz konferencji sędziowskich, przetłumaczył na język polski oficjalne przepisy FIDE oraz sędziował wiele imprez krajowych i zagranicznych. W 1976 został pierwszym w Poznaniu sędzią klasy międzynarodowej. Kolejną objętą przez niego funkcją było stanowisko przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej.

Ta szeroka działalność uniemożliwiła mu kontynuowanie kariery zawodniczej. Uczestniczył wyłącznie w turniejach korespondencyjnych, awansując do 2. finału Indywidualnych Mistrzostw Polski, w którym zajął XI miejsce i zdobył I kategorię.

Ferdynand Pochowski był wysoce ceniony i szanowany w środowisku szachowym, z racji wysokiej kultury osobistej, pracowitości, sumienności i zaangażowania w wykonywaną pracę. Uhonorowany został wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, m.in. odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej oraz tytułem Honorowego Członka PZSzach (1980), był również Honorowym Prezesem OZSzach w Poznaniu.

Źródło: „Szachista” 3/1992