Henoch Drat


źródło: www.niepelnosprawni.pl

 

Henoch Drat

  • ur. 4 kwietnia 1917 w Charkowie
  • zm. 26 kwietnia 1991 w Bydgoszczy
  • działacz sportowy
  • kategoria / tytuł szachowy nieznane
 Szachy klasyczne

Indywidualne Mistrzostwa Polski niewidomych i słabowidzących (2 medale, dane niepełne)

 Krótki rys biograficzny
  • Urodzony w Charkowie, po śmierci ojca razem z matką przyjechał do Polski. W wieku 14 lat stracił wzrok, wskutek wybuchu niewypału. Naukę oraz kształcenie zawodowe kontynuował w latach 1933–1939 w zakładzie dla niewidomych w Bydgoszczy. Był osobą bardzo przedsiębiorczą, całe swoje życie poświęcając sprawom osób niewidomych. Po wojnie otworzył warsztat i założył rodzinę. W 1949 wszedł do zarządu bydgoskiego oddziału Związku Pracowników Niewidomych RP, a w 1950 był inicjatorem powstania Spółdzielni Inwalidów Ociemniałych „Gryf”, której był prezesem przez ponad 30 lat. Oprócz tego, przez prawie trzydzieści lat był przewodniczącym zarządu bydgoskiego okręgu PZN, ponad dwadzieścia lat należał do prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, przez wiele lat pełnił też odpowiedzialne funkcje we władzach centralnych Związku Spółdzielni Niewidomych (m.in. przez kilka kadencji przewodniczył jego radzie). Był gorącym zwolennikiem dokształcania się niewidomych, dbał o upowszechnienie kultury i sportu. Jedną z jego pasji, którą zaraził wiele osób, były szachy (w 1952 był jednym z organizatorów pierwszych Mistrzostw Polski niewidomych, rozegranych w Bydgoszczy). Prowadzona przez niego Spółdzielnia „Gryf” miała olbrzymie znaczenie dla rehabilitacji osób niewidomych z województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Po przejściu na emeryturę otrzymał honorowy tytuł przewodniczącego zarządu bydgoskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych.
  • Od 1991 rozgrywany jest Memoriał Henocha Drata (szachowych oraz warcabowych), przez kilkanaście pierwszych edycji w Bydgoszczy, a później również w innych miejscowościach (Prądocin, Dźwirzyno).
 Strony internetowe