Henryk Malinowski


źródło: archiwum
Mirosława Gnieciaka

 

Henryk Malinowski

  • ur. 21 lipca 1904 w Taganrogu (Rosja)
  • zm. 13 kwietnia 1995 w Gdyni
  • I kategoria szachowa
  • działacz, publicysta i trener szachowy
 Wspomnienie

Oficer Polskiej Marynarki Wojennej w stopniu komandora, pasjonat szachów, działacz społeczny.

Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Czerwonej, brał udział w walkach o Moskwę i obronie Leningradu. Później wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, był zastępcą dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych 1. Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego, w stopniu podporucznika. Zamieszkał na stałe w Gdyni, obejmując stanowisko w Sztabie Marynarki Wojennej.

W 1947 i 1948 dwukrotnie wystąpił w rozgrywkach I ligi Drużynowych Mistrzostw Polski, w barwach Szczecina i Gdańska. W 1950 zdobył w Warszawie srebrny medal Indywidualnych Mistrzostw Wojska Polskiego, a w latach 60-tych siedmiokrotnie był szachowym mistrzem Marynarki Wojennej. Od 1950 był kierownikiem, a później prezesem klubu szachowego „Flota” działającego przy Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera”. Pracował społecznie w Okręgowym Związku Szachowym w Gdańsku i Polskim Związku Szachowym, którego Członkiem Honorowym został w 1993. Prowadził rubryki szachowe w „Dzienniku Bałtyckim” i „Banderze”, był korespondentem miesięcznika „Szachy”, jako trener prowadził zajęcia z młodzieżą, był organizatorem oraz aktywnym uczestnikiem turniejów szachowych.

Za swą działalność odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową PZSzach (1976).

Źródło: „Szachista” 6/1995

 Strony internetowe