Hieronim Dyrka


źródło: archiwum
Ulricha Jahra (2004)

 

Hieronim Dyrka

  • ur. 6 grudnia 1928 w Szynwałdzie k. Sępólna Krajeńskiego
  • zm. 25 października 2004 w Bydgoszczy
  • sędzia szachowy klasy państwowej (1973)
  • działacz szachowy
  • II kategoria szachowa
 Wspomnienie

Po raz pierwszy z szachami zetknął się ok. 1950 podczas służby wojskowej w Kaczycach na granicy z Czechosłowacją. Podczas kadencji prezesa Edwarda Fentzela związał się z Okręgowym Związkiem Szachowym w Bydgoszczy, obejmując w 1966 stanowisko skarbnika. Wtedy też uzyskał klasę sędziowską na kursie okręgowym, w 1968 otrzymał I klasę sędziowską na kursie w Katowicach, a w 1973 ukończył kurs sędziowski na klasę państwową w Poznaniu.

Jako sędzia był m.in. sędzią asystentem podczas finału Indywidualnych Mistrzostw Polski mężczyzn (Bydgoszcz 1976) oraz sędzią głównym III ligi 3. Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych (1976–1977)

Przez kilkadziesiąt la działał czynnie w OZSzach w Bydgoszczy, a od 1999 w Kujawsko-Pomorskim Związku Szachowym piastując (aż do śmierci) funkcje sekretarza lub skarbnika tego związku. Księgową KPZSzach była w tym okresie jego żona, Irena.

W latach siedemdziesiątych działał również czynnie w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF Orzeł w Bydgoszczy. Organizował turnieje szachowe w ramach TKKF, skupiające kilkudziesięciu zawodników, kilkakrotnie w latach 70- i 80-siątych był współorganizatorem ligi szachowej zakładów pracy w Bydgoszczy, w której uczestniczyło ponad 40 drużyn pracowniczych z przedsiębiorstw mających siedzibę w mieście. Również w OZSzach i KPZSzach włączał się czynnie do organizacji wszystkich festiwali i turniejów szachowych w latach 1975–2002.

Jego hobby była filatelistyka, posiadał duży zbiór znaczków pocztowych, w tym znaczną część stanowiły znaczki i całostki o tematyce szachowej. Podczas organizacji dużych zawodów szachowych w Bydgoszczy, m.in. Mistrzostwa Polski czy Festiwale szachowe był inicjatorem okolicznościowych datowników pocztowych i wielokrotnie organizował stoiska pocztowe podczas tych zawodów.

W uznaniu zasług został odznaczony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZSzach (1980, nr legitymacji 1301).

Autor opracowania: Ulrich Jahr

 Strony internetowe