Jan Frankiewicz

Jan Frankiewicz

źródło: archiwum
mm Andrzeja Filipowicza

 

Jan Frankiewicz

  • ur. 12 października 1932 w Kielcach
  • zm. 3 lipca 2007 w Kielcach
  • sędzia szachowy klasy państwowej (1986)
  • działacz szachowy
  • I kategoria szachowa (1985)

Jan Frankiewicz, popularny „Pan Janek”, działacz, zawodnik i sędzia klasy państwowej, urodził się 12 października 1932 w Kielcach, w rodzinie szlacheckiej. Przez całe swoje pracowite i piękne życie związany był z tym miastem. Tam ukończył średnią szkołę, Technikum Budowlane i uzyskał z wynikiem bardzo dobrym dyplom technika budowlanego, co poprzedziło studia inżynierskie w Krakowie. Był wybitnym i wziętym specjalistą w tej branży. Także w Kielcach, skończył Szkołę Muzyczną, pięknie grał na fortepianie i akordeonie. Doskonale pływał i jeździł na nartach. Jego wielką miłością, oprócz Rodziny, były szachy.

W latach 1991–2005 był członkiem Kolegium Sędziów PZSzach i jednocześnie wykładał na Centralnych Kursach Sędziowskich. W latach 90-ych ubiegłego wieku był przewodniczącym Komisji Klasyfikacji i Ewidencji PZSzach, w jej trudnym okresie. W latach 1998–2002 był prezesem Okręgowego Związku Szachowego w Kielcach, a po reformie administracyjnej – Świętokrzyskiego Związku Szachowego. Był także przez wiele lat przewodniczącym Kolegium Sędziów tego Związku. Zawodniczo grał w WDK Kielce.

Za swoje zasługi w szachach został decyzją Walnego Zgromadzenia PZSzach w 2006 odznaczony najwyższą szachową godnością, którą przez 80 lat istnienia Związku, nadano 59 osobom. Ta godność to Honorowy Członek PZSzach. Posiadał też Złotą, Srebrną i Brązową odznakę tego Związku. W 2003 w Krakowie, XIX Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych nadała Panu Jankowi tytuł Zasłużonego Sędziego Szachowego.

Okazał się bardzo dobrym i wziętym sędzią. Charakteryzowało Go poczucie humoru i łagodzenie konfliktów w kwestiach spornych. Z ramienia Kolegium Sędziów PZSzach zajmował się też odwołaniami i protestami. Robił to znakomicie. Zawsze pogodny, skory do żartów.

Niech spoczywa w pokoju!

Zygmunt Ryll
Źródło: „Magazyn Szachista” 9/2007


Strony internetowe:

Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close