Janusz Augustowski

Janusz Augustowski

fot. Marek Lewandowski (2022)

 

Janusz Augustowski

  • ur. 13 listopada 1958 we Włocławku
  • sędzia szachowy klasy państwowej
  • trener szachowy II klasy
  • działacz szachowy
  • I kategoria szachowa (1995)

Rozpoczęcie treningów szachowych w klubie „Krokus” Włocławek w 1973. Inicjator powstania Włocławskiego OZSzach w 1982. W latach 1983–1985 zawodnik klubu ZNP „Płomień” Włocławek. W latach 1985–2008 zawodnik i jeden z założycieli klubu MKS „Zryw” Włocławek. Od listopada 2010 zawodnik i jeden z założycieli „Włocławskiego Klubu Szachowego-1938”.

Tytuł Instruktora szachów II kl. uzyskał na kursie organizowanym przez Bydgoski Okręgowy Związek Szachowy w latach 1978–1979. Tytuł trenera szachów II klasy uzyskał na 2-letnim kursie trenerów w AWF Warszawa , dyplom z dnia 13.02.1982 (nr 453). W latach 1982–1998 trener kadry wojewódzkiej juniorów. W 1982 i 1983 trener–konsultant kadry narodowej „B” juniorów do 16 lat.

Uzyskanie II klasy sędziowskiej uchwałą Kolegium Sędziów w Toruniu w dniu 09.02.1979; tytuł sędziego I klasy od 16.11.1983; tytuł sędziego klasy państwowej od 13.10.2000.

Od 1988 współpracował z Zarządem PZSzach, jako członek Zarządu w latach 1996–2000 (w Komisji Młodzieżowej) oraz 2000–2003 (w Komisji Sportowej).

Działacz Okręgowego Związku Szachowego w Toruniu od 1977; Okręgowego Związku Szachowego we Włocławku w latach 1982–1999; Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego od 1999.

Odznaczenia szachowe:

  • Brązowa Odznaka Honorowa PZSzach, przyznana w dniu 30.06.1978
  • Srebrna Honorowa Odznaka PZSzach, przyznana w dniu 25.02.1982
  • Złota Honorowa Odznaka PZSzach, przyznana w dniu 17.11.2001

Po uzyskaniu dyplomu technika elektryka pracował w swoim zawodzie początkowo w Zakładach Azotowych we Włocławku. Następnie przez kilkanaście lat był nauczycielem zawodu w Zespole Szkół Elektrycznych. Pod koniec lat 90-tych był dyrektorem Wydziału KSiT w Urzędzie Wojewódzkim we Włocławku, a po reformie administracyjnej starszym inspektorem w filii Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku. Pracował też jako główny manager firmy handlowej. Był jednym z założycieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i kierownikiem Domu Studenta tej uczelni. Obecnie jest nauczycielem w Dziale Elektrycznym Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku.

Uchwałą nr 111/10/2021 Zarządu PZSzach z dnia 9 października 2021 został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Etyki PZSzach.

Autor opracowania: Ulrich Jahr
(na podstawie wspomnień Janusza Augustowskiego)


Ranking FIDE

  • najwyższy ranking w karierze – 1995 (1 maja 2012)

Strony internetowe: