Józef Gromadzki


źródło: archiwum
mm Andrzeja Filipowicza

 

Józef Gromadzki

  • ur. w 1912
  • zm. 22 października 1989 w Piotrkowie Trybunalskim
  • działacz szachowy
 Wspomnienie

Był człowiekiem dużego formatu, o różnorodnych zainteresowaniach, aktywnym w wielu dziedzinach życia społecznego. W okresie międzywojennym należał do Czerwonego Harcerstwa, OM TUR i PPS. W latach wojny i okupacji, jako działacz PPS-WRN, był aktywnym uczestnikiem ruchu oporu. Po wojnie działał w PPS, a następnie w PZPR – zajmując odpowiedzialne stanowiska w życiu społecznym i zawodowym. Przez wiele lal był dyrektorem RSW „Prasa” w Piotrkowie Trybunalskim.

Szachy były wielką pasją Jego życia. Fascynowała go nie tylko sama gra, ale przede wszystkim ludzie zajmujący się szachami. Łatwo nawiązywał z nimi kontakt, rozumiał ich, potrafił im pomagać. Bezinteresowny, ofiarny, nigdy nie oszczędzający siebie i swego czasu, stał się jednym z najwybitniejszych organizatorów życia szachowego w Polsce. Po śmierci Leona Hellwiga, od roku 1972 aż do ostatnich chwil swego życia, był głównym organizatorem Międzynarodowych Turniejów Szachowych Kobiet w Piotrkowie Trybunalskim – imprezy cieszącej się dobrą sławą w świecie, która w znacznym stopniu ułatwiła Polskiemu Związkowi Szachowemu zbudowanie silnej reprezentacji kobiecej.

Był działaczem łódzkiego, a po dokonanej w 1975 roku reformie administracyjnej kraju – piotrkowskiego okręgu szachowego, pełniąc od chwili utworzenia bez przerwy funkcję prezesa OZSzach w Piotrkowie Trybunalskim. Pracował aktywnie w organizacjach i władzach sportowych województwa. Cieszył się wielkim szacunkiem środowiska szachowego, był wybierany w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSzach – przez pewien czas pełnił funkcję jej przewodniczącego. Miał wielkie poczucie odpowiedzialności, rzetelnie wykonywał powierzone mu zadania.

Był wielkim przyjacielem, powiernikiem i wychowawcą kilku pokoleń zawodników. Szachistki grające w turniejach piotrkowskich chętnie wracały do tego miasta. Mimo iż turnieje  te organizowane były w skromnych warunkach, miały z reguły znakomitą obsadę. Dla wielu młodych szachistek stały się one początkiem  olśniewających karier sportowych. Jest w tym niemała zasługa Józefa Gromadzkiego.

Za swą działalność obywatelską i sportową był wielokrotnie wyróżniany. Odznaczony m.in. Krzyżem Grunwaldu III klasy i Krzyżem Partyzanckim, Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Szachowego (w 1985) oraz Medalami 50- i 60-lecia PZSzach.

Stanisław Kania
Źródło: „Szachy” 4/1990