Józef Gromadzki

Józef Gromadzki

źródło: archiwum
mm Andrzeja Filipowicza

 

Józef Gromadzki

  • ur. w 1912
  • zm. 22 października 1989 w Piotrkowie Trybunalskim
  • działacz szachowy

Był człowiekiem dużego formatu, o różnorodnych zainteresowaniach, aktywnym w wielu dziedzinach życia społecznego. W okresie międzywojennym należał do Czerwonego Harcerstwa, OM TUR i PPS. W latach wojny i okupacji, jako działacz PPS-WRN, był aktywnym uczestnikiem ruchu oporu. Po wojnie działał w PPS, a następnie w PZPR – zajmując odpowiedzialne stanowiska w życiu społecznym i zawodowym. Przez wiele lal był dyrektorem RSW „Prasa” w Piotrkowie Trybunalskim.

Szachy były wielką pasją Jego życia. Fascynowała go nie tylko sama gra, ale przede wszystkim ludzie zajmujący się szachami. Łatwo nawiązywał z nimi kontakt, rozumiał ich, potrafił im pomagać. Bezinteresowny, ofiarny, nigdy nie oszczędzający siebie i swego czasu, stał się jednym z najwybitniejszych organizatorów życia szachowego w Polsce. Po śmierci Leona Hellwiga, od roku 1972 aż do ostatnich chwil swego życia, był głównym organizatorem Międzynarodowych Turniejów Szachowych Kobiet w Piotrkowie Trybunalskim – imprezy cieszącej się dobrą sławą w świecie, która w znacznym stopniu ułatwiła Polskiemu Związkowi Szachowemu zbudowanie silnej reprezentacji kobiecej.

Był działaczem łódzkiego, a po dokonanej w 1975 roku reformie administracyjnej kraju – piotrkowskiego okręgu szachowego, pełniąc od chwili utworzenia bez przerwy funkcję prezesa OZSzach w Piotrkowie Trybunalskim. Pracował aktywnie w organizacjach i władzach sportowych województwa. Cieszył się wielkim szacunkiem środowiska szachowego, był wybierany w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSzach – przez pewien czas pełnił funkcję jej przewodniczącego. Miał wielkie poczucie odpowiedzialności, rzetelnie wykonywał powierzone mu zadania.

Był wielkim przyjacielem, powiernikiem i wychowawcą kilku pokoleń zawodników. Szachistki grające w turniejach piotrkowskich chętnie wracały do tego miasta. Mimo iż turnieje  te organizowane były w skromnych warunkach, miały z reguły znakomitą obsadę. Dla wielu młodych szachistek stały się one początkiem  olśniewających karier sportowych. Jest w tym niemała zasługa Józefa Gromadzkiego.

Za swą działalność obywatelską i sportową był wielokrotnie wyróżniany. Odznaczony m.in. Krzyżem Grunwaldu III klasy i Krzyżem Partyzanckim, Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Szachowego (w 1985) oraz Medalami 50- i 60-lecia PZSzach.

Stanisław Kania
Źródło: „Szachy” 4/1990

Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close