Józef Mróz


źródło: archiwum
Mirosława Gnieciaka

 

Józef Mróz

  • ur. 19 marca 1938 w Skalmierzycach Nowych
  • zm. 12 marca 1985
  • działacz szachowy
  • I kategoria szachowa (1970)
 Wspomnienie

Urodził się 19 marca 1938 r. w miejscowości Skalmierzyce Nowe na Wysoczyźnie Kaliskiej, gdzie spędził dzieciństwo i okres uczęszczania do szkoły podstawowej i szkoły średniej.

Po ukończeniu szkoły średniej w 1956 r. sytuacja rodzinna nie pozwalała mu na podjęcie od razu nauki w szkole wyższej i z tego powodu przybył na Górny Śląsk, zatrzymując się w Tychach i podejmując pracę w Śląskim Okręgu Kolejowym. Jednakże cały czas tkwiła w nim ambitna chęć dalszej nauki i po dwuletnim okresie pracy podpisał z dyrekcją DOKP umowę o pomocy w formie stypendium fundowanego. Wtedy też w roku 1958 rozpoczął studia wyższe na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej, które po złożeniu egzaminu magisterskiego w dniu 11 października 1963 r. ukończył uzyskując tytuł magistra inżyniera komunikacji. Następnie powrócił do pracy w Dyrekcji Śląskiej DOKP. Obdarzony wybitnym talentem organizatorskim pełnił odpowiedzialne funkcje zawodowe, zajmując w ostatnim okresie przed śmiertelną chorobą, która wyłączyła go z aktywności zawodowej, stanowisko zastępcy naczelnika Biura Ekonomicznego Śląskiej DOKP.

Zamiłowanie do szachów przejawiał od wczesnego dzieciństwa. Grę poznał jako młodziutki chłopak w szkole podstawowej i tej dyscyplinie pozostał wierny do końca swojego życia. Praca, a następnie wymagające studia na Politechnice Warszawskiej, na pewien okres odsunęły szachy na dalszy plan. Uzyskanie stabilizacji życiowej umożliwiło powrót na stałe do życia szachowego w roli działacza oraz uczestnika rozgrywek i turniejów szachowych.

Zaangażowanie i pełna wrażliwości działalność społeczna wciągnęły go do pracy, najpierw w ruchu sportowym KS 24 „Kolejarz” Katowice. W tymże klubie, w 1965 r. był współzałożycielem (wraz z Franciszkiem Ostasiem i Stanisławem Szelągiem), a następnie wieloletnim kierownikiem sekcji szachowej. Osiągane sukcesy organizacyjne i sportowe sprawiły, że jednocześnie pełnił funkcję wiceprezesa klubu. W grze praktycznej Józef Mróz osiągnął poziom I kategorii szachowej (nadanej w roku 1970), natomiast w 1975 r. wypełnił pierwszą normę kandydacką (I+). W I lidze szachowej – wówczas najwyższej klasie rozgrywkowej Drużynowych Mistrzostw Polski – rozegrał łącznie 3 partie (po jednej w latach 1975, 1978 i 1979).

Sekcja swój udział w rozgrywkach sportowych rozpoczęła od udziału w klasie „A”, aby w 1969 r. – po połączeniu z KS „Kolejarzem” Częstochowa – awansować do do Ligi Wydzielonej, najwyższego szczebla rozgrywek okręgowych. W tym czasie staraniem Józefa Mroza do klubu wstąpił 6-krotny Mistrz Polski Bogdan Śliwa, co stało się zalążkiem kolejnych osiągnięć sportowych – w roku 1972 w Piotrkowie Trybunalskim nastąpił awans do II Ligi, a w roku 1974 – do najwyższej klasy rozgrywkowej Drużynowych Mistrzostw Polski – I Ligi. Sekcja szachowa KS 24 „Kolejarz” Katowice pod kierownictwem Józefa Mroza odnosiła również sukcesy indywidualne, m.in. w roku 1977, w szczęśliwym dla „Kolejarza” Piotrkowie Trybunalskim, Ryszard Skrobek zdobył tytuł Mistrza Polski. Kolejne wzmocnienia składu osobowego przyniosły wiele innych sukcesów. Tytuły Mistrza Polski Włodzimierza Schmidta, medale w Drużynowych Mistrzostwach Polski oraz medale w rozgrywkach juniorów – były zasługą dalekowzrocznej polityki Józefa Mroza.

Oczywiście sukcesy sekcji szachowej „Kolejarza” spowodowały, że jej kierownik zdobył szacunek wśród działaczy skupionych w Okręgowym Związku Szachowym. Od 1970 r. Józef Mróz wybierany był do Zarządu Śląskiego Okręgowego Związku Szachowego, pełniąc funkcje:

  • kadencja 1970-1973 – wiceprezesa ds. Społeczno-Wychowawczych,
  • kadencja 1973-1976 – członka Komisji Społeczno-Organizacyjnej,
  • kadencja 1976-1980 – Kapitana Sportowego.

15 czerwca 1980 r. delegaci Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sekcji Szachów WFS Katowice powierzyli Józefowi Mrozowi funkcję Prezesa tego Okręgu, którą sprawował do końca kadencji.

Cały swój zapał oraz wolny po pracy zawodowej czas oraz energię poświęcał sprawie sportowej, zyskując szacunek i uznanie licznego grona szachistów i sympatyków szachów. Z obowiązków tych wywiązywał się nadzwyczaj sumiennie, organizując znaczące imprezy szachowe: zarówno szczebla lokalnego, ogólnopolskiego oraz międzynarodowego. Potrafił do swoich pomysłów pozyskać zwolenników i sponsorów – najbardziej znaczące imprezy organizowane i przygotowywane przez Prezesa Józefa Mroza to:

  • XI Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży w Szachach – Katowice 1983 (w rozgrywkach wzięło udział 234 uczestników),
  • Mistrzostwa Europy Juniorek do lat 20 – Katowice 1984,
  • Impreza Mistrzowska na cześć 80-lecia Śląskiego Związku Szachowego i Klubu Sportowego 24 „Kolejarz” Katowice.

Jego zapał i inicjatywy udzielały się wszystkim, a zwłaszcza całemu Zarządowi. Ostatnią imprezą na której był obecny to młodzieżowe Mistrzostwa Śląska w Rudzie Śląskiej – Halembie.

Józef Mróz zmarł w dniu 12 marca 1985 roku – na tydzień przed 47. urodzinami – po długiej i ciężkiej chorobie.

Był wieloletnim, zasłużonym działaczem szachowym i sportowym. Skromny, obowiązkowy, posiadający wielkie poczucie odpowiedzialności za sprawy duże i małe. Wzorowy mąż i ojciec, kolega i przyjaciel, a także znakomity działacz szachowy – takim Go zapamiętaliśmy. Przedwczesna śmierć była i dla nas bez wątpienia dotkliwą stratą.

Prezes Józef Mróz odznaczony był m.in. Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Szachowego, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego, Srebrną i Złotą Odznaką „Przodującego Kolejarza”, Brązowym i Srebrnym Medalem za Zasługi w Obronności Kraju.

Jego energia i inicjatywy udzielały się wszystkim, w pierwszej kolejności najbliższemu otoczeniu i całemu składowi Zarządu Śląskiego Okręgowego Związku Szachowego. Nie do przecenienia są Jego ogromne zasługi, które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Mirosław P. Gnieciak

 Strony internetowe