Karol Sypniewski

 

Karol Sypniewski

Z wykształcenia inżynier (Politechnika w Zurychu). Pracował jako tłumacz. Autor bardzo pomysłowych zadań szachowych. Prezentowane zadanie może do dzisiejszego dnia uchodzić za jedną z najlepszych naszych wielochodówek. Zostało wyselekcjonowane do Albumu FIDE.

Karol Sypniewski

Karol Sypniewski
British Chess Magazine (1925)
Mat w 4 posunięciach

Zaskakujący wstęp 1.Ha1! Stwarza groźbę 2.S:a3 dow. 3. He1+ Kd4 4.He3X.

Dwa warianty mimo, że nie połączone wspólną ideą są bardzo efektowne:

1… Wd4 2.Sc3+ Ke5+ i teraz zaskakujący ruch 3.Se4!! stwarza pozycję tempową 3… K:e4 4.He1X;

1… Wa7 2.Hh8! Grozi 3.Sc3X. 2… e5 3.Hh1+ Kd4 4.Hd5X.

Jan Rusinek


Strony internetowe: