Kazimierz Wasilewski


źródło: archiwum
mm Andrzeja Filipowicza (1980)

 

Kazimierz Wasilewski

 Wspomnienie

Przez wiele lat odgrywał wielką rolę w rozwoju szachów w Łodzi i w Polsce. Z zawodu był ekonomistą oraz wieloletnim przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Planowania, co zapewniało mu stosowne kontakty i pozwalało na wspomaganie łódzkich szachistów.

Przez 28 lat (1965–1993) pełnił funkcję prezesa Okręgowego Związku Szachowego i w tym okresie Łódź tętniła życiem szachowym. Finały Mistrzostw Polski mężczyzn oraz kobiet, Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej, Memoriały Kazimierza Makarczyka, mecze międzypaństwowe i stworzenie zespołu działaczy – to tylko niektóre jego wielkie zasługi. Za działalność na wielu polach był wielokrotnie wyróżniany przez władze miasta Łodzi.

Był uznanym arbitrem klasy międzynarodowej FIDE (tytuł otrzymał w 1968). Sędziował wiele imprez krajowych i międzynarodowych. W latach 80-tych dziesięciokrotnie był sędzią głównym Memoriałów Akiby Rubinsteina. Piastował wysokie funkcje w Polskim Związku Szachowym, przez wiele kadencji będąc członkiem Zarządu PZSzach. Przez kilka lat, poczynając od 1966, pełnił funkcję kapitana sportowego, później był skarbnikiem. Nie raz był kierownikiem reprezentacji na zawodach w kraju i za granicą, m.in. na olimpiadzie w 1980 na Malcie. W 1985 otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego. Cechował się spokojem, opanowaniem, zawsze był rzeczowy i jednocześnie skromny.

Pełnione funkcje w Zarządach PZSzach:

  • 1957-1959 – Członek Komisji Szachów Wiejskich
  • 1959-1960 – Sprawy szachów wiejskich
  • 1960-1961 – Członek Zarządu
  • 1963-1966 – Członek Zarządu
  • 1966-1970 – Kapitan związkowy
  • 1970-1973 – Kapitan sportowy
  • 1973-1976 – Członek Zarządu
  • 1980-1984 – Członek Zarządu
  • 1985-1988 – Skarbnik

Źródło: „Szachista” 10/2001