Ludwik Frey


fot. Stanisław Zachwieja (2013)

 

Ludwik Frey

  • ur. 31 lipca 1942 w Krakowie
  • działacz szachowy
  • I kategoria szachowa
 Osiągnięcia szachowe

W latach 1984–1988 był wiceprzewodniczącym Komisji Gry Korespondencyjnej PZSzach ds. organizacyjnych, natomiast w latach 1988–1996 zajmował stanowisko przewodniczącego KSzGK. Na Kongresie ICCF w 1989 pełnił funkcję delegata. Ponadto redagował komunikaty KSzGK i podawał wiadomości do „Szachów” oraz „Szachisty”. W latach 1992–1997 reprezentował Polskę w turnieju 6th Baltic Sea (XI m., XIV szach., 2/14).

W latach 1988 i 1992 dwukrotnie został wybrany do Zarządu PZSzach i pełnił funkcję wiceprezesa ds. szachów korespondencyjnych.
Był również prezesem OZSzach w Krakowie oraz organizatorem wielu imprez szachowych, m.in. Cracovii. Jako zawodnik był członkiem klubów (m.in.) KKSz 1893 Kraków oraz CONTRA-91 Kraków.

W uznaniu zasług został odznaczony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZSzach (1993, nr legitymacji 2174).

 Inne informacje

Z zawodu jest biologiem-botanikiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim pracownikiem Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, autorem ponad 400 prac i książek naukowych, artykułów i książek popularnonaukowych o tematyce botanicznej oraz artykułów o symbolice roślin. Jest autorem książkowego tryptyku o pienińskiej florze (zob. źródło).

 Ranking ICCF

Najwyższy ranking w karierze

  • szachy korespondencyjne – 2098 (1997)
 Strony internetowe