Marcin Janik


źródło: archiwum
Mirosława Gnieciaka

 

Marcin Janik

 Wspomnienie

Marcin Janik, urodzony w Chorzowie od najmłodszych lat dorastał w cieniu ojca, Leopolda Janika (1901-1978) – działacza Śląskiego Związku Szachowego i kierownika sekcji szachowej GKS „Szombierki” Bytom. Tak jak ojciec w ciągu całej kariery związany był z klubem z dzielnicy Szombierki w Bytomiu. I tak jak ojciec był bardzo lubiany w środowisku szachowym za zrozumienie problemów konkurentów i służenie pomocą zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i udostępnianie wychowanków klubom z problemami kadrowymi. Ponadto pomagał działaczom okręgowym przy sędziowaniu imprez. Te cechy sprawiły, że w momencie, gdy Zygfryd Śliwiński zrezygnował z prowadzenia ewidencji i klasyfikacji na szczeblu Okręgu to Marcin Janik otrzymał propozycję objęcia tego odcinka działalności związkowej i bez stawiania jakichkolwiek warunków przyjął ją.

Ten moment był początkiem Jego działalności na szczeblu Śląskiego Związku Szachowego, w którym pełnił następujące funkcje:

  • kadencja 1999-2003 – Przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji,
  • kadencja 2003-2007 – Sekretarz.

Działalność Marcina Janika w Zarządzie Śląskiego Związku Szachowego nie ograniczała się wyłącznie do spraw ewidencyjno-klasyfikacyjnych i prowadzenia obowiązków sekretarza – nie do przecenienia jest Jego praca wspólnie z Włodzimierzem Niwińskim w zakresie przygotowania Księgi Jubileuszowej 80-lecia Śląskiego Związku Szachowego. Niestety Zarządom Związku zarówno za prezesury Ireneusza Szczygła, jak i późniejszym zabrakło determinacji by pracę tę wydać drukiem. Mimo drobnych uchybień faktograficznych – wynikłych z zamierzonych przeinaczeń i umniejszeń dokonań działaczy nie związanych z obozem Prezesa przez redaktorów Biuletynu – materiał zebrany przez tych dwóch działaczy jest wspaniałym źródłem do przygotowania wydawnictwa na jubileusz 100-lecia Śląskiego Związku Szachowego.

Bardzo dobre opinie o sukcesach w pracy na funkcjach w Zarządzie Śląskiego Związku Szachowego skutkowały kolejnymi propozycjami działalności, tym razem w strukturach Polskiego Związku Szachowego, a mianowicie w Komisji Rewizyjnej, gdzie w kadencji 2004–2008 pełnił funkcję Sekretarza.

Niestety kłopoty ze zdrowiem spowodowały, że zmuszony był ograniczyć swoją aktywność i coraz rzadziej był widywany na imprezach szachowych. Najbardziej ucierpiała na tym działalność sekcji szachowej, która najpierw zmuszona była do przejścia do Zakładowego Domu Kultury KWK „Szombierki”, a następnie do zakończenia działalności.

Wszystkim, którzy wysoko cenili działalność Marcina Janika, którzy mieli w nim przyjaciela i lojalnego współpracownika niespodziewana śmierć zabrała nie tylko dobrego sędziego, kompetentnego organizatora i mądrego działacza – a przede wszystkim szlachetnego człowieka.

Mirosław P. Gnieciak

 Ranking FIDE

Najwyższy ranking w karierze

  • szachy klasyczne – 1882 (2006-04)
 Strony internetowe