Marian Bocheński


źródło: archiwum
mm Andrzeja Filipowicza

 

Marian Bocheński

 Wspomnienie

Od lat 50-tych był aktywnie działającym sędzią, jak również kierownikiem sekcji szachowej „Korona” Kraków i wychowawcą wielu pokoleń szachistów. W 1978 był sędzią głównym rozegranego w Krakowie finału Indywidualnych Mistrzostw Polski mężczyzn. W 1986 otrzymał tytuł sędziego międzynarodowego FIDE. W 2000 uhonorowany tytułem Zasłużonego Sędziego Szachowego. Autor opracowania „Zarys Historii Struktur Sędziowskich w Polskim Związku Szachowym w latach 1945–1998”.

Wieloletni członek Zarządu Krakowskiego OZSzach, w którym pełnił funkcje: wiceprezesa, sekretarza, przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji oraz Historycznej, a także przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. Prowadził numeryczną ocenę aktywności małopolskich arbitrów oraz redagował Biuletyn Kolegium. Do końca swojego pracowitego życia był aktywnym członkiem Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Szachowego.

Wieloletni członek Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Szachowego. Za swoją działalność szachową otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznakę za pracę społeczną dla miasta Krakowa, złotą odznakę honorową PZSzach oraz wiele innych odznaczeń sportowych.

Źródło: „Magazyn Szachista” 11/2003