Michał Wejsig


źródło: archiwum
Michała Wejsiga (2017)

 

Michał Wejsig

 Osiągnięcia szachowe

Historia nadania klas sędziowskich:

 • Klasa III – 2001
 • Klasa II – 2001
 • Klasa I – 2003
 • Klasa państwowa – 2006
 • FIDE Arbiter (FA) – 2009
 • International Arbiter (IA) – 2019

Pełnione funkcje:

 • Przewodniczący KKiER Śląskiego Związku Szachowego (od 2016)
 • Zastępca Przewodniczącego KKiER Polskiego Związku Szachowego (od 2017)
 • Administrator FIDE dla PZSZach (od 2018)

Sędzia główny w wybranych turniejach szachowych:

 • Mistrzostwa Polski juniorów w różnych kategoriach wiekowych (2013, 2017)
 • Ekstraliga juniorów (2011)
 • II liga juniorów juniorów (2014, 2017, 2018)
 • Akademickie Mistrzostwa Polski (2014, 2015, 2016, 2018, 2019)
 • Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018)
 • Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli (2016, 2017, 2018) – każdy turniej z udziałem 1500 zawodników
 • Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Katowicach (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) – każdy turniej z udziałem 800 zawodników
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych (2019)

Członek składu sędziowskiego (zastępca sędziego głównego, sędzia asystent), m.in.:

 Inne informacje
 • Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach – uzyskany tytuł mgr inż (ukończony kierunek budownictwo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej).
 • Posiada uprawnienia budowlane numer ewid. SLK/3489/PWOK/11 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
 • Laureat “Hetmana 2015”, w kategorii Sędzia Roku.
 Strony internetowe