Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach 1937

2. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach

Warszawa, lipiec 1937
1935 | 1937 | 1949
zobacz też: finał mężczyzn
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Regina Gerlecka 1 0 1 1 1 ½ 1
2 Barbara Flerow-Bułhak 0 1 1 ½ 1 1 1
3 Wiera Obermüller 1 0 0 1 ½ 1 1
4 S.Mansówna 0 0 1 0 1 1 1 4
5 Irena Manczarska 0 ½ 0 1 0 1 1
6 Róża Herman 0 0 ½ 0 1 0 1
7 Sarbinowska ½ 0 0 0 0 1 0
8 Józefa Małolepsza 0 0 0 0 0 0 1 1

Relacja w „Wiadomościach Szachowych” nr 7/1937 (pisownia oryginalna):

Cztery pierwsze zawodniczki otrzymały od Polskiego Związku Szachowego wartościowe nagrody honorowe oraz p. Małolepszy’owa rocznik oprawny „Wiadomości Szachowe” od redakcji tegoż czasopisma.

Turniej był bardzo emocjonujący ze względu na udział, po raz pierwszy w turnieju o mistrzostwo Polski, szachistek ze środowisk pozawarszawskich. Wyniki turnieju wykazały, że narazie Warszawa nie potrzebuje obawiać się zdystansowania w tej konkurencji; tym bardziej jeśli weźmie się pod uwagę nieobecność szachistek warszawskich: pp. Osterczy’owej, Kuczewskiej i Kowalskiej. Cechą charakterystyczną debiutantek w obecnym turnieju pp. J. Obermillerowej, S. Mansówny, Sarbinowskiej i Małolepszy’owej był brak rutyny turniejowej. Fakt ten przemawia na ich korzyść.

Podzielenie przez p. B. Flerow-Bułhak pierwszego miejsca z mistrzynią p. mgr Gerlecką świadczy o znacznym postępie w grze p. Bułhakówny.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki ostatnie i wyniki turnieju o mistrzostwo Warszawy z maja b.r., to można już twierdzić, że mistrzyni Gerlecka otrzymuje groźną konkurentkę. Wyniki z turnieju w Sztokholmie powinny nam przynieść odpowiedź, o ile nasze przypuszczenie jest słuszne.

Omawiany turnie j uważamy za udaną imprezę pod względem propagandowym dla całości rozwoju szachów w Polsce.

Turniej odbywał się w siedzibie Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, ul Królewska 23 pod kierownictwem pp. pułk. dypl. dr. M. Steifera i H. Salzmana.