Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach 1955

9. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach

Szczecin, 27 czerwca – 19 lipca 1955
1954 | 1955 | 1956
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 mm Krystyna Hołuj 1 1 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 11½
2 Halina Szpakowska 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 10
3 Anna Jurczyńska 0 ½ ½ 0 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 1
4 Henryka Konarkowska 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 0 ½ 1 53,25
5 Klara Knapik 0 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 0 1 52,50
6 Barbara Wojciechowska (Warszawa) ½ 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 0 ½ ½ 1 1 8
7 Mirosława Litmanowicz ½ ½ ½ ½ 0 0 1 0 0 1 ½ 1 1 1
8 mm Róża Herman ½ ½ 0 0 ½ 0 0 1 1 1 1 1 0
9 Barbara Wojciechowska (Katowice) 0 0 0 ½ 0 0 1 1 1 ½ 1 0 0 1 6 35,50
10 Zyta Knapik ½ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ½ 1 1 1 6 35,00
11 Józefa Małolepsza ½ 0 ½ 0 0 1 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 0 36,25
12 Maria Bauza 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 1 31,50
13 Lidia Dłuska 0 0 0 1 0 ½ 0 0 1 0 ½ ½ ½ 0 4 26,00
14 Erna Wiewiórowska 0 0 0 ½ 1 0 0 0 1 0 0 0 ½ 1 4 23,75
15 Ida Nałęcka 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3

Uwaga: partia K.Knapik – R.Herman (15 runda) zakończyła się obustronnym walkowerem.

Tabela postępowa
Nr Zawodniczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 Mc
1 Halina Szpakowska 0 0.5 1 2 3 4 5 6 6.5 6.5 7.5 8 8 9 10 2
2 Anna Jurczyńska 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 3
3 Mirosława Litmanowicz 1 1.5 2 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 6 6.5 6.5 7.5 7.5 7
4 Klara Knapik 0.5 0.5 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7.5 7.5 8.5 8.5 5
5 I.Nałęcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 15
6 Józefa Małolepsza 0.5 0.5 1.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5 5 5.5 11
7 Zyta Knapik 0.5 0.5 0.5 1.5 2.5 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 10
8 Lidia Dłuska 1 1 2 2 2.5 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 13
9 Henryka Konarkowska 0 0 0 0.5 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6.5 7.5 8.5 4
10 Krystyna Hołuj 0.5 1.5 2.5 2.5 3.5 4 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9 10 11 11.5 1
11 Barbara Wojciechowska (Kat) 0.5 1.5 1.5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 9
12 Róża Herman 0 1 2 3 3 3.5 3.5 3.5 4 5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 8
13 Barbara Wojciechowska (War) 0.5 1.5 1.5 1.5 2 2.5 3 4 4.5 4.5 5.5 6 7 7 8 6
14 Erna Wiewiórowska 0 1 2 2 2 2.5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 14
15 Maria Bauza 0.5 1 1.5 2.5 3 3.5 4 4 4 4 4 4.5 5.5 5.5 5.5 12
1 runda
2 runda
A.Jurczyńska – M.Bauza
M.Litmanowicz – E.Wiewiórowska
K.Knapik – B.Wojciechowska (War)
I.Nałęcka – R.Herman
J.Małolepsza – B.Wojciechowska (Kat)
Z.Knapik – K.Hołuj
L.Dłuska – H.Konarkowska
H.Szpakowska (pauza)
remis
1 – 0
remis
1 – 0
remis
remis
1 – 0
K.Hołuj – L.Dłuska
B.Wojciechowska (Kat) – Z.Knapik
R.Herman – J.Małolepsza
B.Wojciechowska (War) – I.Nałęcka
E.Wiewiórowska – K.Knapik
M.Bauza – M.Litmanowicz
H.Szpakowska – A.Jurczyńska
H.Konarkowska (pauza)
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
remis
remis
3 runda
4 runda
M.Litmanowicz – H.Szpakowska
K.Knapik – M.Bauza
I.Nałęcka – E.Wiewiórowska
J.Małolepsza – B.Wojciechowska (War)
Z.Knapik – R.Herman
L.Dłuska – B.Wojciechowska (Kat)
H.Konarkowska – K.Hołuj
A.Jurczyńska (pauza)
remis
remis
0 – 1
1 – 0
0 – 1
1 – 0
0 – 1
B.Wojciechowska (Kat) – H.Konarkowska
R.Herman – L.Dłuska
B.Wojciechowska (War) – Z.Knapik
E.Wiewiórowska – J.Małolepsza
M.Bauza – I.Nałęcka
H.Szpakowska – K.Knapik
A.Jurczyńska – M.Litmanowicz
K.Hołuj (pauza)
remis
1 – 0
0 – 1
0 – 1
1 – 0
1 – 0
remis
5 runda
6 runda
K.Knapik – A.Jurczyńska
I.Nałęcka – H.Szpakowska
J.Małolepsza – M.Bauza
Z.Knapik – E.Wiewiórowska
L.Dłuska – B.Wojciechowska (War)
H.Konarkowska – R.Herman
K.Hołuj – B.Wojciechowska (Kat)
M.Litmanowicz (pauza)
1 – 0
0 – 1
remis
1 – 0
remis
1 – 0
1 – 0
R.Herman – K.Hołuj
B.Wojciechowska (War) – H.Konarkowska
E.Wiewiórowska – L.Dłuska
M.Bauza – Z.Knapik
H.Szpakowska – J.Małolepsza
A.Jurczyńska – I.Nałęcka
M.Litmanowicz – K.Knapik
B.Wojciechowska (Kat) (pauza)
remis
remis
remis
remis
1 – 0
1 – 0
0 – 1
7 runda
8 runda
I.Nałęcka – M.Litmanowicz
J.Małolepsza – A.Jurczyńska
Z.Knapik – H.Szpakowska
L.Dłuska – M.Bauza
H.Konarkowska – E.Wiewiórowska
K.Hołuj – B.Wojciechowska (War)
B.Wojciechowska (Kat) – R.Herman
K.Knapik (pauza)
0 – 1
remis
0 – 1
remis
remis
remis
1 – 0
B.Wojciechowska (War) – B.Wojciechowska (Kat)
E.Wiewiórowska – K.Hołuj
M.Bauza – H.Konarkowska
H.Szpakowska – L.Dłuska
A.Jurczyńska – Z.Knapik
M.Litmanowicz – J.Małolepsza
K.Knapik – I.Nałęcka
R.Herman (pauza)
1 – 0
0 – 1
0 – 1
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
9 runda
10 runda
J.Małolepsza – K.Knapik
Z.Knapik – M.Litmanowicz
L.Dłuska – A.Jurczyńska
H.Konarkowska – H.Szpakowska
K.Hołuj – M.Bauza
B.Wojciechowska (Kat) – E.Wiewiórowska
R.Herman – B.Wojciechowska (War)
I.Nałęcka (pauza)
0 – 1
1 – 0
0 – 1
remis
1 – 0
0 – 1
remis
E.Wiewiórowska – R.Herman
M.Bauza – B.Wojciechowska (Kat)
H.Szpakowska – K.Hołuj
A.Jurczyńska – H.Konarkowska
M.Litmanowicz – L.Dłuska
K.Knapik – Z.Knapik
I.Nałęcka – J.Małolepsza
B.Wojciechowska (War) (pauza)
0 – 1
0 – 1
0 – 1
remis
1 – 0
1 – 0
1 – 0
11 runda
12 runda
Z.Knapik – I.Nałęcka
L.Dłuska – K.Knapik
H.Konarkowska – M.Litmanowicz
K.Hołuj – A.Jurczyńska
B.Wojciechowska (Kat) – H.Szpakowska
R.Herman – M.Bauza
B.Wojciechowska (War) – E.Wiewiórowska
J.Małolepsza (pauza)
1 – 0
0 – 1
remis
1 – 0
0 – 1
1 – 0
1 – 0
M.Bauza – B.Wojciechowska (War)
H.Szpakowska – R.Herman
A.Jurczyńska – B.Wojciechowska (Kat)
M.Litmanowicz – K.Hołuj
K.Knapik – H.Konarkowska
I.Nałęcka – L.Dłuska
J.Małolepsza – Z.Knapik
E.Wiewiórowska (pauza)
remis
remis
1 – 0
remis
remis
1 – 0
1 – 0
13 runda
14 runda
L.Dłuska – J.Małolepsza
H.Konarkowska – I.Nałęcka
K.Hołuj – K.Knapik
B.Wojciechowska (Kat) – M.Litmanowicz
R.Herman – A.Jurczyńska
B.Wojciechowska (War) – H.Szpakowska
E.Wiewiórowska – M.Bauza
Z.Knapik (pauza)
remis
1 – 0
1 – 0
1 – 0
0 – 1
1 – 0
0 – 1
H.Szpakowska – E.Wiewiórowska
A.Jurczyńska – B.Wojciechowska (War)
M.Litmanowicz – R.Herman
K.Knapik – B.Wojciechowska (Kat)
I.Nałęcka – K.Hołuj
J.Małolepsza – H.Konarkowska
Z.Knapik – L.Dłuska
M.Bauza (pauza)
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
0 – 1
0 – 1
1 – 0
15 runda
H.Konarkowska – Z.Knapik
K.Hołuj – J.Małolepsza
B.Wojciechowska (Kat) – I.Nałęcka
R.Herman – K.Knapik
B.Wojciechowska (War) – M.Litmanowicz
E.Wiewiórowska – A.Jurczyńska
M.Bauza – H.Szpakowska
L.Dłuska (pauza)
1 – 0
remis
1 – 0
– / –
1 – 0
0 – 1
0 – 1

Sędzia główny: Władysław Nowowiejski

Półfinały
Grupa A Grupa B
Poznań, marzec 1955
sędziowie: B.Wierzejewski, S.Skowroński
Katowice, marzec 1955
sędziowie: F.Głogoszewski, R.Bąk
1 Barbara Wojciechowska (Warszawa) 9
2 Henryka Konarkowska
3 Józefa Małolepsza 6
4 Maria Bauza
5 Anna Jurczyńska 5
6 Zyta Knapik
7 W.Górna 4
8 M.Mazur 4
9 Anna Hellwig
10 Jadwiga Leokajtis
11 M.Bobiatyńska
1 Róża Herman 10½
2 Aleksandra Malina
3 Barbara Wojciechowska (Katowice)
4 Ida Nałęcka
5 Erna Wiewiórowska
6 Danuta Adamczewska
7 Klara Knapik 6
8 Jadwiga Haschek
9 Lidia Dłuska
10 J.Kaczmarska 5
11 Władysława Maziej 5
12 Maria Trojan
13 J.Kudanowska

Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close