Ogólnopolskie Konferencje Sędziów Szachowych

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych odbyła się w 1983 w Kaliszu. Konferencje odbywają się corocznie
(z wyjątkiem lat 1993, 1995 oraz 2020).

Przed 1983 r. odbywały się oczywiście mniej lub bardziej formalne spotkania sędziów, jak również zebrania plenarne Kolegium Sędziów, kursokonferencje unifikacyjne oraz Walne Zebrania. Poza Walnymi Zebraniami, odbywającymi się na mocy postanowień Regulaminu każdego roku, pozostałe konferencje zwoływane były nieregularnie, nawet z kilkuletnimi przerwami. Na przykład, w latach 70-tych odbyły się tylko 3 konferencje: w Poznaniu (1971, 1977) oraz w Kaliszu (1976).

Zorganizowana po 6-letniej przerwie w Kaliszu Centralna Konferencja Sędziów Szachowych była pierwszą w nowej formule – otwartej, z udziałem wszystkich chętnych (ale uprawnionych) sędziów i opartej na wielogodzinnych dyskusjach. Dlatego to spotkanie zapoczątkowało oficjalne coroczne kursokonferencje sędziów szachowych. 

1 04-05.06.1983 Kalisz I Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
2 01.07.1984 Piotrków Trybunalski II Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
3 29-30.06.1985 Bydgoszcz III Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
4 24-25.05.1986 Katowice IV Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
5 17-18.10.1987 Wrocław V Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
6 15-16.10.1988 Kraków VI Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
7 14-15.10.1989 Lublin VII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
8 13-14.10.1990 Gdynia VIII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
9 07-08.12.1991 Kalisz IX Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
10 14-15.11.1992 Kalisz X Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
11 16-17.04.1994 Limanowa XI Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
12 17-18.02.1996 Częstochowa XII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
13 19-20.04.1997 Sopot XIII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
14 05-06.12.1998 Krynica XIV Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
15 06.03.1999 Warszawa XV Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
16 14-15.10.2000 Łączyno XVI Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
17 01.12.2001 Warszawa XVII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
18 30.11-01.12.2002 Ciechocinek XVIII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
19 15-16.11.2003 Kraków XIX Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
20 13-14.11.2004 Kraków XX Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
21 12-13.11.2005 Kraków XXI Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
22 25-26.11.2006 Licheń XXII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
23 08-09.12.2007 Kraków XXIII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
24 13-14.12.2008 Kraków XXIV Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
25 27-28.06.2009 Toruń XXV Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
26 27-28.11.2010 Toruń XXVI Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
27 12-13.11.2011 Puławy XXVII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
28 10-11.11.2012 Kraków XXVIII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
29 26-27.10.2013 Puławy XXIX Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
30 11-12.10.2014 Wałcz XXX Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
31 07-08.11.2015 Wrocław XXXI Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
32 05-06.11.2016 Kraków XXXII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
33 18-19.11.2017 Kraków XXXIII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
34 27-28.10.2018 Nakło nad Notecią XXXIV Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
35 26-27.10.2019 Brok XXXV Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
36 06.11.2021 Poznań XXXVI Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
37 19.11.2022 Wrocław XXXVII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych