Stanisław Skowroński


źródło: źródło: archiwum
Ulricha Jahra (ok. 1987)

 

Stanisław Skowroński

 Wspomnienie

Był jednym z najbardziej zasłużonych działaczy szachowych w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, z zawodu księgowy, nauczył się gry w szachy od ojca, w latach szkolnych. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1948 zorganizował sekcję szachową przy DOKP w Poznaniu i przez prawie 40 lat piastował kierownicze funkcje w sporcie kolejarskim. Za jego czasów szachiści KKS „Lech” odnieśli największe w historii sekcji sukcesy sportowe. W OZSzach Stanisław Skowroński działał od 1949. Jego rzetelność, pracowitość, w połączeniu z wielką kulturą osobistą, porozwalały na pełnienie wielu odpowiedzialnych funkcji w Zarządzie. Był m.in. skarbnikiem, przewodniczącym Komisji Klasyfikacji i Ewidencji, a od 1974 sprawował funkcję sekretarza.

Był długoletnim, wysokiej klasy arbitrem szachowym, sędzią klasy międzynarodowej. Przez kilka kadencji był członkiem Komisji Sędziowskiej PZSzach, oprócz tego zajmował stanowisko przewodniczącego Kolegium Sędziów OZSzach. Równolegle prowadził zajęcia szkoleniowe z młodzieżą KKS „Lech”, przygotowywał dorosłych do pełnienia roli sędziego i działacza oraz był współorganizatorem wielu imprez w Poznaniu, m.in. finałów Mistrzostw Polski i Drużynowych Mistrzostw Polski seniorów i juniorów, turniejów międzynarodowych, Kongresów ICCF, symultan wybitnych arcymistrzów oraz kursów sędziowskich. Przez kilkadziesiąt lat był również współredaktorem „Szachisty Wielkopolskiego” – okręgowego biuletynu. Jego hobby stanowiła filatelistyka – niejednokrotnie podczas największych imprez szachowych prezentował wspaniałe zbiory o tematyce szachowej.

Za swoją długoletnią działalność zawodową i społeczną otrzymał m.in. Złotą Odznakę i Medal 60-lecia PZSzach, Złotą Odznakę Sportową Federacji „Kolejarz” oraz honorowe odznaki za zasługi dla województwa i miasta Poznania.

Autor opracowania: Janusz Woda
Źródło: „Szachista” 11/1992 oraz 6/1994