Tadeusz Agaciński

W dniu 22.09.2021 wszystkie informacje dotyczące szachowych osiągnięć
Tadeusza Agacińskiego zostały usunięte na prośbę osoby zainteresowanej.

Kopia strony z dnia 16.06.2021 w serwisie web.archive.org

 Strony internetowe