Tadeusz Justyna


źródło: archiwum
mm Andrzeja Filipowicza

 

Tadeusz Justyna

 Wspomnienie

Długoletni działacz warszawskiej „Polonii”, organizator wielu imprez szachowych, arbiter klasy międzynarodowej FIDE. Przez dziesiątki lat sędziował najważniejsze imprezy krajowe i międzynarodowe, m.in. wspólnie z Leonem Radzikowskim (sędzia główny) i Tadeuszem Madziarem prowadził turniej strefowy (eliminację mistrzostw świata) w Warszawie w 1979. Był również sędzią głównym finału Indywidualnych Mistrzostw Polski mężczyzn (Warszawa 1981)

Pracował jako inżynier w Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka na stanowisku kierownika działu przyrządów elektronicznych. W tych zakładach założył i kierował sekcją szachową ZRK „Radiowiec”, która z powodzeniem startowała w rozgrywkach warszawskich klas „B” i „A” i potem na wiele lat – w „Lidze Warszawskiej”. Współpracował z Zarządami Stołecznego Związku Szachowego i Polskiego Związku Szachowego, pomagał w organizacji imprez i sędziował. W latach 1979–1980 w Komisji Klasyfikacji i Ewidencji przejął od Mieczysława Iskierko administrowanie rankingiem PZSzach (listy na 1 stycznia 1980 i 1981).

Jego ostatnią inicjatywą były rozgrywki o mistrzostwo Warszawy „oldbojów”, które prowadzone były przez kilka lat, doskonale zorganizowane i cieszyły się wielkim zainteresowaniem, nie tylko wśród warszawskich szachistów. Dużą aktywnością wykazywał się w pracach Komisji i Kolegium Sędziów PZSzach (szczególnie w latach 1985−1989), a później współpracował z zespołami sędziowskimi i dzielił się z nimi swoim doświadczeniem.

Zmarł po długiej i przewlekłej chorobie. Był człowiekiem pogodnym, niezwykle solidnym, pracowitym i sumiennym, cechował się wielką fachowością i taktem.

Źródło: „Magazyn Szachista” 8/2003