Tadeusz Wolsza


fot. Marek Skrzypczak (2018)

 

Tadeusz Wolsza

  • ur. 13 maja 1956 w Oławie
  • historyk, dziennikarz i publicysta szachowy
  • II kategoria szachowa
 Szachowa biografia

Tytuł zawodowy magistra uzyskał w 1979 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 1981 na Wydziale Nauk Politycznych tej samej uczelni. W 1981 współtworzył struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UWr. W latach 80. rozpoczął pracę w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W 1987 w tej jednostce na podstawie pracy Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1999 również w IH PAN na podstawie rozprawy zatytułowanej Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950.

W 2007 został zastępcą przewodniczącego rady naukowej Instytutu Historii PAN. Jest redaktorem naczelnym „Dziejów Najnowszych” (wydawnictwa IH PAN). Od 1999 pozostawał pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej, następnie został wykładowcą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie objął stanowisko profesora zwyczajnego. W 2007 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, w tym kilkunastu pozycji książkowych. W latach 2011–2016 z wyboru Sejmu RP był członkiem Rady Instytut Pamięci Narodowej. 23 czerwca 2016 r. powołany przez Senat na członka Kolegium IPN. Na pierwszym posiedzeniu 28 czerwca 2016 r. został wybrany na zastępcę przewodniczącego Kolegium IPN. W wyniku wyborów 27 czerwca 2017 r. został wiceprzewodniczącym Kolegium na drugą kadencję.

W latach studenckich uczestniczył w życiu szachowym Wrocławia. Po przyjeździe do Warszawy grał w drugiej drużynie sekcji szachowej AZS UW, walcząc w rozgrywkach A-klasy. W drugiej połowie lat 80. rozpoczął publikację artykułów z historii szachów w miesięczniku „Szachy”, następnie współpracował z pismami „Szachista”, „Magazyn Szachista” i „Panorama Szachowa”. W środowisku szachowym znany jest przede wszystkim ze swojej działalności publicystycznej i dziennikarskiej, dotyczącej historii szachów w Polsce.

W uznaniu zasług został odznaczony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZSzach (2023).

Źródła: IPN, Szachowa Vistula, Wikipedia

 Ranking FIDE

Najwyższe rankingi w karierze (aktualizacja 2023-11)

  • szachy szybkie – 1778 (2017-01)
  • szachy błyskawiczne – 1685 (2017-01)
 Wybrane publikacje szachowe
  • Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy… Słownik biograficzny szachistów polskich (t. I–V), DiG, Warszawa 1995–2007
  • Najdorf: z Warszawy do Buenos Aires, Penelopa, Warszawa 2010
  • Od „Honoratki” do Wierzbowej. Życie szachowe w Warszawie w latach 1829-1939, Neriton, Warszawa 2020
 Inne informacje
  • Laureat „Hetmana” za rok 1999 (za liczne prace z historii szachów).
 Strony internetowe