Wybrane partie Józefa Gromka

 

Wybrane partie Józefa Gromka

Po kliknięciu na dowolne posunięcie otworzy się okienko z szachownicą (można je dowolnie przesuwać oraz zmieniać jego rozmiar).

1. Z.Solecki – J.Gromek, 1955


2. T.Gniot – J.Gromek, 1955


3. T.Łubieński – J.Gromek, 1959


4. A.Tarnowski – J.Gromek, 1961


5. J.Gromek – W.Balcerowski, 1966


6. J.Gromek – A.Hennings, 1966


7. H.Gereński – J.Gromek, 1970


8. K.Pytel – J.Gromek, 1970


9. H.Babović – J.Gromek, 1975


10. J.Gromek – H.Dobosz, 1977