Jerzy Putrament


źródło: archiwum
mm Andrzeja Filipowicza

 

Jerzy Putrament

 Wspomnienie

Był wybitnym pisarzem, aktywnym działaczem społecznym i politycznym oraz długoletnim prezesem Polskiego Związku Szachowego.

Jerzy Putrament był zamiłowanym szachistą, wiele godzin spędzał przy szachownicy, uczestnicząc m.in. w mistrzostwach literatów, gdzie jego rywalem był Jerzy Pytlakowski.

Odegrał znaczną rolę w rozwoju polskich szachów. W marcu 1955 objął funkcję przewodniczącego Sekcji Szachów GKKF i piastował ją blisko trzy lata. Ponownie wrócił na stanowisko prezesa PZSzach w 1963 i dzierżył ster do 1973. Pod jego kierownictwem nastąpiła wyraźna progresja w polskich szachach, drużyna olimpijska awansowała do finału „A” (1964), pojawili się pierwsi mistrzowie międzynarodowi młodej generacji, nastąpiło ostateczne zrównanie szachów z innymi dyscyplinami sportu.

Jerzy Putrament był bardzo żywą umysłowością, miał łatwość nawiązywania bliskich kontaktów, był świetnym mówcą i narratorem, a w trudnych momentach umiał rozładować napięcie żartem. Za zasługi dla szachów otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego (1973).

Źródło: „Szachy” 7/1986

 Strony internetowe