Roman Bąk


źródło: archiwum
Mirosława Gnieciaka

 

Roman Bąk

 Wspomnienie

W 1934 zdobył tytuł mistrza Chorzowa. W latach 1935–1939 był redaktorem i wydawcą miesięcznika „Nowiny Szachowe”. Był autorem Polskiego Kalendarza Szachowego (1939–1940). W styczniu 1938 na jego wniosek została utworzona śląska sekcja problemistów. W latach 1949–1973 był prezesem Śląskiego Okręgowego Związku Szachowego. W 1961 otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego. W latach 1951–1980 działał w Zarządzie PZSzach na stanowiskach wiceprezesa oraz Członka Komisji Rewizyjnej. W 1965 otrzymał tytuł sędziego klasy międzynarodowej. W 1974 był zastępcą sędziego głównego podczas Olimpiady w Nicei.

Odznaczony m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Honorowego Działacza Kultury Fizycznej.

Był poliglotą, biegle znał język niemiecki i francuski, a dobrze rosyjski, włoski i czeski. W Chorzowie odbywa się Memoriał Romana Bąka.

Michał Tworuszka
Tekst opublikowany w Wikipedii 28 grudnia 2009

 Strony internetowe