Elementy strategii

Elementy strategii
(tom 1 i 2)

 

Chess Strategy Explained
(Volume 1 and 2)

arcymistrz Bartłomiej Macieja
mistrz międzynarodowy Witalis Sapis

Książka wydana w 2020. Format A5, 390 stron (202+188)
Do nabycia bezpośrednio u autorów (kontakt mailowy)

 

Grandmaster Bartłomiej Macieja
International Master Witalis Sapis

Published in 2021. A5 format, 402 pages (208+194)
Purchase directly from the authors (contact by email)Zobacz fragmenty książek (pdf)
tom 1 | tom 2
  Read excerpts from the books (pdf)
Volume 1 | Volume 2


Mistrzowska strategia Mistrzowska strategia


Liczba możliwych pozycji w szachach jest olbrzymia, wg szacunku Shannona rzędu 10^42.5, a liczba różnych partii, które można rozegrać, nawet gdyby ograniczyć je do zaledwie 40 posunięć, jest znacznie większa niż liczba atomów w znanym, obserwowalnym wszechświecie. Oznacza to, że nawet najpotężniejsze komputery nie są w stanie wszystkiego precyzyjnie obliczyć.

W praktyce każdego szachisty niezbędne jest myślenie strategiczne, wyszukiwanie różnych planów i umiejętne ocenianie konsekwencji ich wybrania. Stopniowe poprawianie pozycji jest często kluczem do sukcesu w całej partii. Nic dziwnego, że tak cenione w życiu cechy jak: myślenie strategiczne, krytyczne, logiczne, analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów, przewidywania i podejmowania racjonalnych decyzji, koncentrację, cierpliwość i pamięć można w sposób naturalny poprawić grając regularnie w szachy, do czego gorąco zachęcamy.

Celem książki jest przybliżenie podstawowych zasad strategicznych obowiązujących w szachach, a także pokazanie na konkretnych przykładach korzyści z ich stosowania. Zauważyliśmy, że książek o takiej tematyce, adresowanych do szerokiego grona odbiorców, nie ma wiele, dlatego postanowiliśmy wypełnić tę lukę.

Autorzy

The number of possible positions in chess is huge, according to Shannon it is of the general order of 10^42.5. The number of possible chess games that can be played within just 40 moves is way higher that the number of atoms in the known, observable universe. It means, even the most powerful computers are unable to precisely calculate everything.

In the practice of every chess player, strategic thinking, selection of plans, and the skilled evaluation of their consequences are needed. A gradual improvement of the position is often the key to success in the entire game. Not surprisingly, so valued in life skills as strategic, critical, logical, and analytic thinking, problem solving, foreseeing, taking rational decisions, concentration, patience, and memory, can be naturally improved by playing chess regularly. We cordially encourage you to do so.

The goal of this book is to explain the basic strategic principles of chess, and to provide examples showing the benefits of using them. We have noticed there are not many books dedicated to this topic, addressed to a wide range of readers, therefore we have decided to fill out the gap.

Authors


GM Bartłomiej Macieja


Arcymistrz (GM) od 1999

Trener:

 • Z The University of Texas Rio Grande Valley dwukrotnie wygrał
  Akademickie Mistrzostwa USA w latach 2018, 2019 i 2021

Zawodnik:

 • Czołowa 16 na MŚ New Delhi 2000
 • Mistrz Europy Batumi 2002
 • Mistrz Polski Warszawa 2004, Chotowa 2009
 • 7 występów na Olimpiadach (1 medal indywidualny)
 • 4 występy na DME (1 medal indywidualny)
 • 6 medali drużynowych na Klubowym Pucharze Europy
 • 19 medali drużynowych (12 złotych) na DMP
 • Zwycięzca lub współzwycięzca 32 turniejów międzynarodowych
  w 12 krajach świata

Działacz:

 • Przewodniczący Rady Zawodników PZSzach
 • Sekretarz generalny ACP
 • Członek Komisji MŚ i Olimpiady FIDE
 • Członek Komisji Przepisów Gry FIDE
 • Członek Komisji Kwalifikacyjnej FIDE
 • Członek Grupy Ekspertów Rankingowych FIDE
Grandmaster since 1999

Coach of University of TX Rio Grande Valley:

 • US National Collegiate Champion 2018, 2019, 2021
 • 1st place in World University Blitz Championship 2021

Player:

 • Highest FIDE rating: 2653 in 2004
 • World’s Top 40 by rating in 2004
 • Top 16 at WC in New Delhi 2000
 • Champion of Europe, Batumi 2002
 • Champion of Poland 2004 & 2009
 • Participated in 7 Olympiads
 • Winner or co-winner of 32 international tournaments

Activist:

 • Chief Organizer of World University Championships 2021
 • Polish Council of Players President
 • ACP General Secretary
 • Member of FIDE Commissions:
  • Rules and Tournament Regulations
  • World Championship
  • Qualification
  • Group of Rating Experts

IM Witalis Sapis


Mistrz międzynarodowy (IM) od 1990

Trener:

Z reprezentacją Polski szachistów niewidomych i słabowidzących wygrał:

 • Drużynowe Mistrzostwa Europy Niewidomych i Słabowidzących
  Warszawa 2016
 • Drużynowe Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych Drezno 2017

Zawodnik:

 • Mistrz Polski Młodzików (do 17 lat, Radom 1979)

Sędzia:

 • International Arbiter (IA) od 2005
 • Sędzia główny około 80 turniejów (rangi Mistrzostw Polski
  oraz międzynarodowych)

Działacz PZSzach:

 • Członek Komisji Młodzieżowej (2000 – 2003)
 • Członek Kolegium Sędziów (2005 – 2012)
 • Członek od 2009, a później Przewodniczący Komisji Sportowej
  (2013 – 2016)
 • Przewodniczący Komisji Regulaminowej (2010 – 2013)
International Master since 1990

Coach:

With the National Team of Poland for Blind and Visually Impaired won:

 • European Team Championship for Blind and Visually Impaired 2016
 • World Team Championship for Disabled 2017

Player:

 • Highest FIDE rating: 2470 in 1996
 • Top 10 of Poland
 • Champion of Poland U-17 in 1979

Arbiter:

 • International Arbiter since 2005
 • Chief Arbiter of some 80 tournaments of the Polish Championship level and international tournaments

Activist of Polish Chess Federation:

 • Member of Youth Commission
 • Member of Arbiters’ Council
 • Chairman of Sports Commission