Polska na Olimpiadzie szachowej 1969

Olimpiada szachowa 1969

1968 | 1969 | 1970
4. Olimpiada szachowa kobiet
Lublin (POL), 7 – 24 września 1969
System kołowy, 15 drużyn, 15 rund (mecze na 2 szachownicach)
1  ZSRR 26 27
2  Węgry 20½ 21
3  Czechosłowacja 19 20
4  Jugosławia 18½ 21
5  Bułgaria 17½ 19
6  NRD 17 16
7  Polska 16½ 17
8  Rumunia 16½ 17
9  Holandia 13 13
10  Anglia 12 13
11  RFN 10 10
12  Dania 10 8
13  Austria 6 3
14  Belgia 4
15  Irlandia 1

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 mm Krystyna Radzikowska 0 1 0 ½ 1 1 ½ 0 ½ ½ 5 10
2 mm Mirosława Litmanowicz 1 1 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 1 7 11
rez. Anna Jurczyńska 1 ½ 1 ½ ½ 1 0 7
kapitan: Stefan Witkowski BEL NED BUL IRL YUG URS FRG AUT CSR HUN ROM DEN ENG DDR
2 0 2 ½ ½ 2 1 ½ 1 1
1 runda Belgia – Polska
0 : 2
2 runda Polska – Holandia
1½ : ½
◽C.Vanderbeken
◾L.Loeffler
◾M.Litmanowicz
◽A.Jurczyńska
0 – 1
0 – 1
◽M.Litmanowicz
◾A.Jurczyńska
◾H.Timmer
◽F.Heemskerk
1 – 0
remis
3 runda Bułgaria – Polska
2 : 0
4 runda Polska – Irlandia
2 : 0
◽W.Asenowa
◾A.Georgiewa
◾K.Radzikowska
◽M.Litmanowicz
1 – 0
1 – 0
◽K.Radzikowska
◾A.Jurczyńska
◾N.Brannagan
◽A.Noonan
1 – 0
1 – 0
5 runda Jugosławia – Polska
1½ : ½
6 runda Polska – ZSRR
1½ : ½
◽T.Štadler
◾K.Jovanović
◾K.Radzikowska
◽M.Litmanowicz
1 – 0
remis
◽K.Radzikowska
◾M.Litmanowicz
◾N.Gaprindaszwili
◽N.Aleksandria
remis
0 – 1
7 runda RFN – Polska
1½ : ½
8 runda Polska – PAUZA
◽H.Jörger
◾I.Kärner
◾K.Radzikowska
◽A.Jurczyńska
0 – 1
remis
9 runda Polska – Austria
2 : 0
10 runda Czechosłowacja– Polska
1 : 1
◽K.Radzikowska
◾M.Litmanowicz
◾I.Kattinger
◽M.Ager
1 – 0
1 – 0
◽S.Vokřálová
◾J.Malypetrová
◾K.Radzikowska
◽M.Litmanowicz
remis
remis
11 runda Polska – Węgry
½ : 1½
12 runda Rumunia – Polska
1 : 1
◽K.Radzikowska
◾M.Litmanowicz
◾Z.Verőci
◽K.Honfi
0 – 1
remis
◽E.Polihroniade
◾S.Makai
◾K.Radzikowska
◽A.Jurczyńska
remis
remis
13 runda Polska – Dania
1½ : ½
14 runda Anglia – Polska
½ : 1½
◽K.Radzikowska
◾M.Litmanowicz
◾M.Haahr
◽I.Larsen
remis
1 – 0
◽D.Dobson
◾R.Bruce
◾M.Litmanowicz
◽A.Jurczyńska
remis
0 – 1
15 runda Polska – NRD
1 : 1
◽M.Litmanowicz
◾A.Jurczyńska
◾W.Nowarra
◽E.Keller-Herrmann
1 – 0
0 – 1
Informacje ogólne
Polska na Olimpiadzie szachowej 1969

Pamiątkowy medal okolicznościowy
(autor: W.Kowalik, 55 × 55 mm, 62 g).

 • Decyzja o przyznaniu Polsce organizacji IV olimpiady kobiecej (ówczesna oficjalna nazwa: IV Drużynowe Kobiece Mistrzostwa Świata) zapadła na Kongresie FIDE w Wenecji (1967). Do ogłoszonego przez PZSzach „przetargu” stanęły 2 okręgi: lubelski i łódzki (wojewódzki z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim). Wyłoniona w tym celu specjalna komisja, po zapoznaniu się na miejscu z oferowanymi przez przyszłych organizatorów warunkami, wybrała Lublin jako miejsce rozgrywek, przede wszystkim z uwagi na imponującą salę gry (nowa hala koszykówki z przylegającą do niej krytą pływalnią). Ważnym argumentem przemawiającym za Lublinem był również fakt, że rok 1969 zbiegł się z uroczystościami XXV-lecia Polski Ludowej, a Lublin był w okresie od sierpnia 1944 do stycznia 1945 siedzibą PKWN (co wówczas oznaczało nieformalną stolicę kraju).
 • Udział w olimpiadzie wzięło 15 reprezentacji. Zgłoszona – jako szesnasta – ekipa USA odwołała w ostatniej chwili swój przyjazd. Zgodnie obowiązującym wówczas regulaminem FIDE w takim przypadku należało podzielić startujące drużyny na dwie grupy eliminacyjne (8 i 7), z których do finału „A” (miejsca od 1 do 8) awansowałyby po 4 pierwsze zespoły. Jednak komitet organizacyjny mistrzostw zdecydował się na przeprowadzenie konferencji technicznej z udziałem kapitanów drużyn, którzy jednomyślnie postanowili rozegrać cały turniej w jednej grupie finałowej.
 • Spośród rozegranych 210 partii jury w składzie A.Konstantinopolski (ZSRR), C.Orbaan (Holandia) i V.Sokolov (Jugosławia) za najpiękniejszą uznało partię Litmanowicz – Nowarra z XV rundy. Zwyciężczyni – reprezentantka Polski – otrzymała również specjalną nagrodę ufundowaną przez redakcję miesięcznika „Szachy” (równorzędną nagrodę otrzymała H.Jörger za zwycięstwo nad M.Ivanką).
 • W czasie Kongresu FIDE w Portoryko (październik 1969) przy zatwierdzeniu wyników oficjalnych imprez FIDE rozegranych w 1969 r. odczytane zostało pisemne sprawozdanie mm Tibora Floriana, sędziego głównego Drużynowych Kobiecych Mistrzostw Świata w Lublinie. W swoim sprawozdaniu T.Florian ocenił wysoko stronę organizacyjną imprezy, podkreślając zarazem wyjątkowo sportową atmosferę mistrzostw.
Sędzia główny
Komitet organizacyjny
 • Mieczysław Niewiadomski – dyrektor olimpiady (przewodniczący WKKFiT Lublin)
 • Stefan Furs – zastępca dyrektora ds. sportowych (wiceprezes PZSzach)
 • Zbigniew Nestorowicz – zastępca dyrektora ds. technicznych
 • Jerzy Pawłowski – sekretarz (przewodniczący MKKFiT Lublin)
 • Władysław Litmanowicz – kierownik biura prasowego
 • Eugeniusz Kruszewski – kierownik propagandy
 • Eugeniusz Ceglarz – kierownik gospodarczy
 • Z.Kozłowski – redaktor biuletynu
Tabela końcowa

Materiały źródłowe: „Szachy” 11/1969 oraz 12/1969


Strony internetowe