Jan Macieja


źródło: archiwum Jana Maciei

 

Jan Macieja

 • ur. 18 czerwca 1932
 • zm. 27 lipca 2019
 • działacz szachowy
 • doktor nauk ekonomicznych
 Osiągnięcia

W roku 1958 ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki; w roku 1965 obronił doktorat. Pracował w SGPiS w latach 1958–1978 jako asystent, adiunkt, następnie docent. Odbył staże zagraniczne w Chicago University i Carnegie – Mellon University, Instytucie Nauk Ekonomicznych AN ZSRR, w Seton Hall University, w Manchester University. Pracował jako visiting professor na Columbia University (1976). Był też doradcą the US Office of Education ds. opiniowania programów nauczania na studiach ekonomicznych.

Ważniejsze zajmowane stanowiska:

 • Dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGPiS (1973–1974);
 • Dyrektor Rządowego Centrum Informatyki (1980–1981);
 • Dyrektor Generalny odpowiedzialny za sprawy energetyczne w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (1989–1990) w rządzie Tadeusza Mazowieckiego;
 • Kierownik Zakładu Funkcjonowania Gospodarki w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (1994–2001).

Współautor „Listy 500 największych przedsiębiorstw”. W latach 2002-2010 kierownik projektów badawczych: „Mikroekonomiczne filary wzrostu polskiej gospodarki” i „Perły polskiej gospodarki”. Mąż Marii Maciei, działaczki szachowej.Jan Macieja z żoną Marią
źródło: archiwum Jana Maciei
 Działacz szachowy w Warszawie
 • Członek Zarządu Klubu Sportowego Polonia Warszawa;
 • Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego w latach 2003–2004;
 • Prezes Klubu Szachowego Polonia Warszawa w latach 2004–2014;
 • Założyciel Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, która w roku 2005 uzyskała status organizacji pożytku publicznego (poprzednia nazwa: Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie).

W swej działalności szachowej przekonał do wspierania szachów elity świata kultury, nauki i biznesu, o czym świadczy Rada Programowa Fundacji (profesorowie: Jerzy Buzek, Dariusz Filar, Stanisław Gomułka, Sylwester Porowski, Jerzy Woźnicki, Krzysztof Zanussi, senator Marek Borowski, prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, b. minister Andrzej Lipko).

Środowisko działaczy szachowych Polonii, któremu przewodził, zorganizowało w latach 1990–2017 m.in. ponad 50 wielkich, międzynarodowych imprez szachowych, na które co roku przyjeżdżało do Warszawy ponad 1000 zawodników z kilkudziesięciu krajów Europy i świata. W turniejach wystąpiły wybitne gwiazdy światowych szachów (m.in. Wiktor Korcznoj, Anatoli Karpow, Vishy Anand, Magnus Carlsen, Judit Polgar, Wasyli Iwańczuk, Lewon Aronian, Nigel Short) oraz czołówka polskich arcymistrzów, a wśród nich m.in. Radosław Wojtaszek, Jan-Krzysztof Duda, Michał Krasenkow, Bartłomiej Macieja, Monika i Bartosz Soćkowie, Mateusz Bartel, Kacper Piorun. W pojedynkach szachowych z gwiazdami mogli się zmierzyć amatorzy gry królewskiej, gdyż otwarta formuła turniejów umożliwiała udział każdemu zawodnikowi, bez względu na wiek i posiadany ranking szachowy (występowali zawodnicy w wieku 5–89 lat).

Aby historia ww. imprez szachowych nie poszła w zapomnienie, w ubiegłym roku Fundacja wydała album dokumentalno–fotograficzny „Królewska gra w stolicy. Wielkie imprezy szachowe w Warszawie w latach 1990–2016”.

W latach 1997–2010 stworzył arcymistrzowską drużynę Klubu Sportowego Polonia Warszawa (następnie Klubu Szachowego Polonia Warszawa) i zapewnił jej stabilizację finansową, dzięki pozyskaniu na okres 10 lat Polkomtel SA jako Sponsora Strategicznego.

Drużyna w latach 1997–2010 odniosła m.in. następujące sukcesy:

 • w latach 1997, 1999, 2001, 2003 i 2005 tytuł Klubowego Wicemistrza Europy, a w roku 2002 brązowego medalisty;
 • w latach 1997–2009 dziewięć tytułów Drużynowego Mistrza Polski, trzy tytułu Drużynowego Wicemistrza Polski i jeden tytuł brązowego medalisty DMP (13 lat na podium, bez przerwy). Żadna inna drużyna w Polsce nie osiągnęła takiego sukcesu.

Zawodnicy Polonii (m.in. Michał Krasenkow, Monika i Bartosz Soćkowie, Bartłomiej Macieja, Robert Kempiński, Tomasz Markowski, Jacek Gdański, Mateusz Bartel, Paweł Blehm, Joanna Dworakowska, Beata Kądziołka) odnieśli w latach 1997–2010 m.in. następujące sukcesy:

 • zdobyli 28 medali w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, w tym 10 złotych, 12 srebrnych i 6 brązowych;
 • arcymistrz Bartłomiej Macieja – jako jedyny w historii polskich szachów – zdobył tytuł mistrza Europy (2002).

Jan Macieja był dyrektorem m.in. rozgrywek I ligi DMP w latach 1987, 1988 i 1997. W 2006 otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego, natomiast w 2010 otrzymał szachowego Hetmana, w kategorii Całokształt Działalności.

Autorzy opracowania: Maria i Jan MaciejowieJan, Maria i Barłomiej Maciejowie (2008)
źródło: archiwum Bartłomieja Maciei
 Uzupełnienie am Bartłomieja Maciei

Warto wspomnieć o kilku rekordach:

 • zorganizował pierwszy w historii Polski turniej z nagrodą miliona złotych (open w Warszawie o nazwie „O Puchar Ministra Komunikacji”), kwiecień 1989
 • zorganizował (w Krynicy) DMP z najwyższym w historii (po uwzględnieniu inflacji) funduszem nagród – rekord niepobity do tej pory
 • zorganizował Milenijny Puchar Świata – najsilniejszy turniej w powojennej historii Polski
 • na początku XXI wieku zorganizował IMP z najwyższym w historii funduszem nagród – rekord niepobity do tej pory
 • we współpracy z PZSzach zorganizował mecz A.Karpow – B.Macieja (mistrz świata przeciwko mistrzowi Europy)
 • po raz pierwszy w historii, IME odbyły się w Polsce (2005)
 • zorganizował IME w szachach szybkich (9-krotnie w latach 2005–2013)
 • zorganizował IME w szachach błyskawicznych (4-krotnie w latach 2010–2013)

Tata nigdy nie zajmował się sprawami czysto organizacyjnymi (za to odpowiadała Mama, wraz z współpracownikami), natomiast był odpowiedzialny za pozyskiwanie sponsorów oraz VIP-ów, co czynił znakomicie. W swej działalności przekonywał, że ze względu na udokumentowane walory wychowawcze i edukacyjne szachów, wspieranie upowszechniania gry szachowej dobrze służy powiększaniu w naszym kraju res communis.

 Strony internetowe