Miłosław Śpiewak

 

Miłosław Śpiewak

 Szachowa biografia

Zasłużony działacz i sędzia szachowy. II klasę sędziowską otrzymał w 1975, I klasę – w 1976, klasę państwową – w 1978, natomiast klasę międzynarodową – w 1983. W latach 1976–1987 przewodniczący wojewódzkiego kolegium sędziów w Lublinie. W latach 1980–1992 aktywny członek Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Szachowego.

W latach 1977–1986 sędziował Międzynarodowe Festiwale im. PKWN w Lublinie i Nałęczowie (jako główny: 1977 i 1979–1986, a w 1978 – jako zastępca sędziego głównego). Jako sędzia główny prowadził Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (I liga – Lublin 1978) oraz Seniorów (I liga – Lublin 1979). W 1988 był delegowany jako sędzia na Olimpiadę Szachową w Salonikach. Również w 1988 był sędzią głównym finału Indywidualnych Mistrzostw Polski Mężczyzn, natomiast w 1990 – rozgrywek DMP Seniorów w Bydgoszczy (system szwajcarski). W 1993 sędziował jako główny Międzynarodowy Turniej Szachowy Open w Lublinie. Wielokrotny redaktor biuletynów turniejowych na Festiwalach im. PKWN, jak również podczas Arcymistrzowskiego Turnieju Kobiet (Warszawa 1988).

Jako działacz był członkiem Zarządu Lubelskiego Związku Szachowego w latach 1976–1980 (sekretarz) oraz 1980–1989 (członek). Posiada srebrną odznakę honorową PZSzach (1979), a w 2003 podczas Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych otrzymał tytuł zasłużonego sędziego PZSzach.

Obecnie mieszka w Anglii.

Źródło: wspomnienia Tadeusza Popławskiego

 Strony internetowe