Krzysztof Kulesza


źródło: archiwum
mm Andrzeja Filipowicza

 

Krzysztof Kulesza

 Szachowa biografia

Krzysztof Kulesza nie był czynnym szachistą, a ważne funkcje w Polskim Związku Szachowym pełnił (podobnie jak wielu innych prezesów w okresie PRL) zajmując wysokie stanowiska w ZMS oraz PZPR – była to praktyka powszechnie stosowana w związkach sportowych za czasów Polski Ludowej.

Od 1978 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Szachowego ds. organizacyjnych, natomiast w dniu 27 listopada 1979 – po rezygnacji Czesława Wiśniewskiego – objął stanowisko Prezesa PZSzach. W 1980 w Warszawie został ponownie wybrany na stanowisko prezesa, które zajmował przez całą kadencję – do 1985. W kolejnych dwóch kadencjach był wybierany do Zarządu PZSzach, dwukrotnie pełniąc funkcje wiceprezesa (1985–1988, jako I wiceprezes oraz 1988–1992, jako wiceprezes ds. kontaktów i szachów masowych).

W styczniu 1979 pełnił obowiązki dyrektora rozegranego w Warszawie turnieju strefowego mężczyzn. W 1983 został zaproszony do Komitetu Honorowego III Memoriału Dawida Przepiórki (również rozegranego w Warszawie), w którym zajmował stanowisko zastępcy przewodniczącego. W 1984 uczestniczył w obradach Kongresu FIDE podczas olimpiady w Salonikach.

Został odznaczony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZSzach (1980, nr legitymacji 1350). W 1985 otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego.

Przez długi czas był bliskim współpracownikiem Aleksandra Kwaśniewskiego, m.in. pełniąc w 1980 funkcję dyrektora (kierownika) Sekretariatu Przewodniczącego Rady Głównej Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich, a od 1995 – obowiązki dyrektora Biura Odznaczeń i Nominacji w Kancelarii Prezydenckiej.

 Strony internetowe