Polskie arcymistrzynie w szachach klasycznych (według kolejności przyznania tytułów)


„Szachy w Polsce” to strona poświęcona najlepszym polskim szachistkom i szachistom.

Sukcesywnie będą tu dodawane i aktualizowane biografie zawodników, działaczy i sędziów,
partie, wyniki Mistrzostw Polski
oraz innych turniejów, jak również zestawienia i statystyki.


Wszelkie poprawki, uzupełnienia i uwagi proszę przesyłać do autora strony, którym jest Przemysław Jahr.

Następujące osoby wniosły znaczący wkład w rozwój strony, udostępniając archiwalne materiały i zdjęcia:
A.Brustman, H.Ereńska-Barlo, A.Filipowicz, U.Jahr, M.Matlak, J.Konikowski, R.Bernard, W.Schmidt, T.Lissowski, M.Gnieciak, J.Matlak, J.Woda, J.Rusinek, W.Zawadzki, D.Klimaszewski, L.Zega, R.Probola, T.Baranowski, D.Szczepankiewicz, P.Walczak, Ir.Nowak, W.Janocha, T.Szafraniec, J.Bielczyk, P.Murdzia, R.Staruch, M.Wojnar, M.BanaszekW.Drozdowski, J.MoraśMat.Bartel, Z.Pyda, A.Pleszczyński, I.Wójtowicz, M.Stypka, Z.Marks, P.Hagner, W.Sapis, W.Gryciuk, B.Piliczewski, R.Sternik, M.Gonsior, Pa.Dudziński, T.Makowski, M.Skrzypczak, P.Szybowicz, P.Staniszewski, E.Sosnowska, M.Sroczyński, J.Flis, R.Kaula

Podane w serwisie dane biograficzne pochodzą z ogólnie dostępnych stron internetowych
(m.in. Wikipedia, serwisy turniejowe programu ChessArbiter, strony klubowe) oraz z książek i czasopism szachowych.

Jeśli nie życzą sobie Państwo zamieszczania swoich danych biograficznych, proszę o kontakt.


Wyszukiwanie z użyciem cudzysłowu jest najbardziej skuteczne, np. „Jacek Gdański” oraz „J.Gdański”
(zapis skrócony stosowany jest w niektórych zestawieniach).